Gra nastrojem

Kamila Szadaj

Kamila Szadaj świadomie gra nastrojem. Formalne obszary jej zainteresowań twórczych obejmują malarstwo i rysunek, wzbogacone o asamblaże kreowane przy użyciu niejednokrotnie trudnych do zidentyfikowania technik własnych. Traktując tkankę dzieła i media malarskie bez ograniczeń, artystka w zaskakujący sposób prezentuje zróżnicowane podejście do koloru, formy i środków wyrazu.

Efektem ostatnich poszukiwań jest cykl "Jastrzębie". Subtelny, niemal monochromatyczny kolor artystka łączy z bogatą, wielopłaszczyznową fakturą. Po chwili kontemplacji przed obserwatorem jawią się plany i niedopowiedziane przestrzenie, wciągające go w obszar osobistych doznań i skojarzeń, zachęcając do własnych poszukiwań. Bogactwo detalu umożliwia interpretacje różne dla każdego widza, pozostawiając mu pole do indywidualnego odbioru i wyboru jakości obcowania z dziełem.

Kamila Szadaj

Co ciekawe, w trakcie chwilowego spotkania, nie tak wnikliwego jak dłuższa kontemplacja, które jest niejednoktornie wynikiem pospiesznego tempa życia codziennego, widać iż zarezerwowano dla odbiorcy poczucie zrównoważenia i spokoju, osiągnięte właśnie przez zestawienie zniuansowanej barwy współtworzącej z osnową bogatego detalu stabilną kompozycję.

W rysunku, który uprawia artystka manifestuje się podobna wielopłaszczyznowa i wielowątkowa kompozycja. Pierwotna tematyka, z pozoru oczywista, bo przywołująca skojarzenia ze znajomymi kształtami, niepostrzeżenie przeobraża się w wyimaginowane miejsca i byty. Złudna sugestia konkretu uzyskana dzięki mocnemu skontrastowaniu świateł przy równoczesnym ekspresyjnym traktowaniu  narzędzia i medium przerzuca odbiorcę w sferę własnych doznań i emocji jako że formy pozornie dopowiedziane okazuja się być w rzeczywistości wystarczająco nieokreślone aby prowokować ciąg prywatnych skojarzeń. Tkanka pracy jest jedynie pretekstem emancypującym "zdarzenia wewnętrzne" obserwatora.

Kamila Szadaj

Konsekwencją praktykowanych przez autorkę poszukiwań w obrębie dopełniających się przeciwstawieństw zdefiniowane/ulotne, wyrażone/wywołane jest łamanie formalnych ograniczeń przejawiające się miksowaniem technik: rysunek, malarstwo, elementy street artu, podnoszenie elementów codziennego użytku i prozaicznych czynności do rangi artefaktów.

Wszystko to staje się prawomocnymi w rękach artystki chwytami służącymi tworzeniu obrazów-obiektów; na pozór oczywistymi, jednak amplifikowanymi w procesie twórczym do postaci wieloznaczeniowych obiektów rozmieszczonych na planszy, chciałoby się powiedzieć "planszy do gry", po to by zaciekawić, by pociągnąć widza za obrazem, w podróż do intrygującego wnętrza, tak na prawdę wnętrza siebie.

Nina Wojciechowska
styczeń 2010, Warszawa

Kamila Szadaj

W najnowszym obszarze zainteresowań Kamili znalazł się papier jako materia  a nie jedynie nośnik obrazu czy informacji. W ten sposób powstał prezentowany cykl prac, które artystka kwalifikuje jako rysunek mimo, że są to barwne kompozycje uzyskiwane m.in. z użyciem farby i pędzla. Prace te to rozrzeźbione wielopłaszczyznowe asamblaże gdzie kreskę stanowi ścieg maszyny i kolor nici. Powstają one z użyciem papieru książkowego lub rysunków architektonicznych malowanych farbą i pędzlem lub barwionych w wodzie z farbą. Następnie z różnokolorowego papieru powstają kompozycje na skutek zszywania ich na maszynie do szycia z użyciem różnej grubości i koloru nici ( potem niejednokrotnie również malowanych farbą). Do prac przyszywane są różne elementy z życia codziennego, jak bilety, wycinki z gazet, notatki odręczne, które nadają pracom kontekst i wymowę. Wszystkie te zabiegi powodują że prace przez swoją zagęszczoną i zróżnicowaną tkankę nasuwają skojarzenia z  misternie wypracowanym rysunkiem, mapą skojarzeń, na której odbiorca może odnaleźć własny fragment.

Kamila Szadaj
sierpnień 2013

Kamila Szadaj

Kamila Szadaj

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, wydział Architektury Wnętrz i Wzornictwa Przemysłowego (dyplom z wyróżnieniem - 2000 r.).

Cechą charakterystyczną jej malarstwa jest wyrażanie uczuć, posługiwanie się emocjami, ekspresją i intuicją. Obrazy są często formą kolaży, malowane ekspresywnymi, silnymi, a czasem pozornie niedbałymi pociągnięciami pędzla. Przedstawiają żywe, agresywne i osobiste widzenie świata wyrażając spontaniczne odczucia ale również idee. Posługuje się różnymi technikami malarskimi, rysunkowymi oraz własnymi, jak np. szyty papier lub z wykorzystaniem innych mediów łączonych ze sobą.

Strona internetowa: www.szadaj.com.

Wybrane wystawy:
2011 – Wystawa zbiorowa Browar Mieszczański we Wrocławiu - “Lady Wrocław 2011”
2010 – Wystawa indywidualna. Galeria “Pod Plafonem”, Wrocław Rynek, kurator: Maria Dziedziniewicz
2010 – Wystawa indywidualna, BP Atelier, Opole, kurator: Bolesław Polnar
2009 – Browar Mieszczański we Wrocławiu - “Lady Wrocław 2009”
2009 – Wystawa poplenerowa “Grecja 2009” w Centrum Wystawowo-Konferencyjnym Zamku Królewskiego na Wawelu
2009 – Galeria na Solnym, Wrocław, kurator: Dorota Wrzesińska
2009 – Dom Polski, Berlin, kurator: Aleksandra Proscewicz
2008 – Galeria “Od zawsze w drodze”Wrocław, kurator: Wanda Ufnalska
2008 -  Galeria "Podwale 62a", Wrocław, kurator: Wanda Ufnalska

Kamila Szadaj

Kamila Szadaj

Obrazy są często formą kolaży, malowane ekspresywnymi, silnymi, a czasem pozornie niedbałymi pociągnięciami pędzla. Przedstawiają żywe, agresywne i osobiste widzenie świata wyrażając spontaniczne odczucia, ale również idee.

Strona internetowa:
www.szadaj.com

Wsparcie

Piszemy o sztuce.
Jeśli chcesz, możesz postawić nam kawę, byśmy mogli dalej to robić.

Partnerzy serwisu

  • Galeria 81 stopni