Patrimonium

W konkursie na logotyp projektu „Patrimonium – digitalizacja i udostępnienie polskiego dziedzictwa narodowego ze zbiorów Biblioteki Narodowej oraz Biblioteki Jagiellońskiej” organizowanym przez Bibliotekę Narodową zwyciężył projekt opracowany przez Igora Kubika i Michała Janicę.

Patrimonium
proj. Igor Kubik, Michał Janica

Zwycięski projekt charakteryzuje się wysokim poziomem estetycznym, wizualnym oraz najlepiej wpisuje się w założenia projektu Patrimonium, którym jest nie tylko digitalizacja i udostępnienie zasobów dziedzictwa, ale także promocja ponownego wykorzystania cyfrowych zasobów kultury. Komisja konkursowa autorów najlepszej pracy doceniła zwłaszcza za wykorzystanie w przygotowaniu projektu logotypu materiałów pochodzących z Domeny Publicznej. Typografia powstała na bazie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 marca 1930 r. w sprawie oznak władz, urzędów, zakładów, instytucji i przedsiębiorstw państwowych. Sygnet, który jest elementem logotypu, nawiązuje swą formą do nawiasu klamrowego, który w symboliczny sposób łączy zbiory dwóch największych bibliotek w Polsce: Biblioteki Narodowej oraz Biblioteki Jagiellońskiej. Dodatkowo logotyp charakteryzuje się skalowalną formą, co pozwala na jego szerokie wykorzystanie w różnego typu materiałach promocyjno-informacyjnych projektu.

Patrimonium
proj. Igor Kubik, Michał Janica

Patrimonium
wykorzystanie logotypu, proj. Igor Kubik, Michał Janica

Zwycięską pracę wybrano z 77 zgłoszonych do konkursu.
Dziękujemy za wszystkie nadesłane projekty oraz gratulujemy zwycięzcom.

 

Źródło: bn.org.pl.

Partnerzy serwisu

  • Galeria 81 stopni