Świat jest Umysłem

Bardzo często w moich pracach zatraca się granica pomiędzy detalem a tłem, co sprawia, że sam obraz zaczyna wibrować niepowtarzalną dynamikę. W tej rozedrganej przestrzeni to, co realne zyskuje wymiar nieokreślonego, a to, co nieokreślone, staje się rzeczywiste.

Daughter of Forkos, Jacek Sikora
Daughter of Forkos

Jestem jak woda. Nie znam przeszkód ani ograniczeń. Wszystko jest możliwe i nic nie jest absolutną koniecznością. Jedynym Absolutem jestem ja sam, jesteś Ty, kimkolwiek jesteś. Chichot losu albo delikatny uśmiech – nie ma między nimi różnicy. Wierzę w świat jako manifestację tego, co mistrzowie zen nazywają Umysłem. Nic, co się nam przytrafia nie dzieje się poza Umysłem. Jeśli więc ten świat jest Umysłem, w co głęboko wierzę, to każdy obiekt jest materializacją Jego aktywności, każde odczucie jest Jego cieniem. W ten sposób wszystko jest Umysłem i wszystko jest takie jakie jest. Jedynym zadaniem artysty jest wskazanie tej prawdy.

I Miss You Although I Don’t Know You, Jacek Sikora
I Miss You Although I Don’t Know You

W moim malarstwie odwołuję się do współczesnej formy minimalizmu kolorystycznego. W aktach i portretach przeważa błękit ze wszystkimi jego odcieniami, inne kolory niemal się nie pojawiają. Gra świateł i cieni jest jednym z głównych elementów tych monochromatycznych realizacji. Ograniczona paleta barw nie jest jedynym elementem, który zbliża moją twórczość do idei minimalistów. Podobnie jak oni, rezygnuję z obrazowania emocji, czy też opowiadania jakiejkolwiek fabuły. Ciało kobiety, twarz lub przestrzeń ukazuję w formie wyizolowanej z kontekstu i otoczenia, często pokazuję temat w dużym zbliżeniu, co spawia, że jawi się on w niemal laboatoryjnym ujęciu a jedynym odnośnikiem dla takiego ujęcia jest sam obserwujący. Brak punktów odniesienia w obrazie sprawia, że prace często postrzegane są jako ponadczasowe, z jednej strony oderwane od rzeczywistości, z drugiej doskonale wpisujące się w rzeczywistość obserwującego. Zredukowanie do zera rekwizytu, a także tła i otoczenia powoduje, że znika też fabuła, a zamiast niej pojawia się fakt, którego istnienia nie da się zakwestionować, ale którego interpretacja staje się zależna od obserwującego. To on, obserwator staje się uzupełnieniem obrazu, jego tłem, podmiotem, przedmiotem i jedynym kontekstem.

In Between, Jacek Sikora
In Between

Bardzo często w moich pracach zatraca się granica pomiędzy detalem a tłem, co sprawia, że sam obraz zaczyna wibrować niepowtarzalną dynamikę (Veil of The Mist, Nocturne, Don't Go Away). W tej rozedrganej przestrzeni to, co realne zyskuje wymiar nieokreślonego, a to, co nieokreślone, staje się rzeczywiste. Moje obrazy pozbawione są dosłowności, oszczędne w kolorze i formie, rozedrgane, o niecociennej, hipnotyzującej fakturze i temacie odartym z jakichkolwiek didaskaliów. To cechy charakterystyczne wszystkich moich prac. Wielka w tym zasługa artystów, którzy stali się dla mnie inspiracją. Pierwszym i niekwestionowanym źródłem inspiracji jest japońskie malarstwo tuszem Sumie-e. I choć wydaje się, że akryle i oleje stoją na drugim krańcu malarstwa, to jednak stąd wzięło się moje zamiłowanie do monochromatycznych przedstawień i zdecydowanych pociągnięć pędzlem (Unknown, Prayer). Z malarstwa Claude'a Moneta, zwłaszcza z ostatniego okresu jego twórczości czerpię pełnymi garściami nadając moim pracom wibrującą energię, która objawia się zatartymi konturami przedmiotów i postaci, które często wydają się niemal abstrakcyjnymi przedstwieniami (In Between, Cathedral, Don't Go Away, Nowhere). Stąd już bardzo blisko do fascynacji obrazami jednego z największych abstrakcjonistów – Marka Rothko. Ta fascynacja utwierdza mnie w dalszych poszukiwaniach monachromatycznych rozwiązań, których kwintesencją stają się własne abstrakcyjne przedstawienia (Rain on the glass, 明暗各相對 比如前後歩, Eclipse).

Beyond the horizont, Jacek Sikora
Beyond the horizont

Jacek Sikora

Jacek Sikora

Urodzony w 1967 r. w Łodzi. Aktor, malarz i podróżnik, absolwent paryskich Ecole Internationale de Mimodrame de Paris, Marcel Marceau oraz Ecole de Mime Corporel Dramatique, edukację artystyczną zaczął od Studia Pantomimy przy Państwowym Teatrze Żydowskim w Warszawie. Jego obrazy znajdują się w kolekcjach w Wielkiej Brytanii, USA, Australii, Rosji, Francji, Emiratach Arabskich i Japonii oraz wielu innych. Wiele miesięcy spędził na medytacji m.in. w lasach i klasztorach Tajlandii,gdzie żył jako buddyjski mnich, w ośrodkach zen w Polsce i Stanach Zjednoczonych oraz pustelniczych klasztorach różnych tradycji. Żyje i pracuje w Świdnicy.

Strona internetowa: www.jaceksikora.com.

Partnerzy serwisu

  • Galeria 81 stopni