W mitycznym kręgu znaków i symboli

Izabela Ołdak - Peryferie Podswiadomosci
Peryferie podświadomości - ecoline, akryl
na skórze z byka, ok. 200x180cm, 2012

Już w trakcie studiów zaczęła wystawiać swoje prace na różnych wystawach indywidualnych i zbiorowych, brała udział w plenerach artystycznych, warsztatach i sympozjach (w Holandii, Hiszpanii, Australii, Niemczech, Serbii, Słowenii, Estonii, Rosji, Azerbejdżanie, Grecji, USA, Anglii oraz na Filipinach, Słowacji, Węgrzech i Litwie). Począwszy od 2009 roku Izabela Ołdak brała udział w licznych zagranicznych rezydencjach artystycznych. Odbywane do różnych zakątków świata podróże nadały pewien kierunek jej twórczości, która, w szczególności w przypadku dzieł sztuki typu site-specific, opiera się na obserwacji otoczenia, w którym znajduje się artystka, na zdobywaniu przez nią wiedzy o duchowości konkretnych ludzi i miejsc oraz własnych artystycznych poszukiwaniach, eksploracji swojej świadomości reagującej na miejsca jej aktualnej działalności artystycznej.

Izabela Ołdak - Wewnętrzna peregynacja, instalacja wideo
Wewnętrzna peregrynacja - instalacja wideo zrealizowana
w Galerii MDK (Młodzieżowy Dom Kultury) w Zabrzu, 2012

Oprócz tworzenia własnych prac, zajmuje się ponadto opracowywaniem i realizowaniem własnych projektów kuratorskich – wystaw, warsztatów, rezydencji, zarówno w kraju, jak i za granicą. M.in. od 2011 roku jest kuratorką cyklicznego programu międzynarodowych rezydencji artystycznych „Beyond Time/Poza czasem”, organizowanych przez Galerię Bielską BWA w Bielsku-Białej.

Izabela Ołdak - Apoteoza mitu- Bogini Wojny
Apoteoza mitu - Bogini Wojny - ecoline, akryl
na skórze z byka, ok. 200x180cm, 2011

Właściwie od początku kariery artystycznej, wzór, znak i symbol są konsekwentnie wykorzystywane w twórczości i wytyczają kierunek niemalże wszelkim pracom. Zarówno abstrakcyjne kompozycje, jak i tworzone przez artystkę prace figuratywne, zostają zespolone często z symbolami, odwołują się do rozbudowanych systemów znakowych w różnych kulturach, nawiązują do mitologicznych postaci, pierwotnych sił i tajemniczej duchowości. Inspiracji do powstawania tych prac użyczają artystce takie obszary jak folklor, mitologia, sny i archetypy. Jej prace, będące reakcją, twórczym komentarzem do otaczającej ją rzeczywistości, pozwalają jej również, odnaleźć swoje miejsce na świecie. „Jest to forma poszukiwania własnych korzeni, budujących moją tożsamość artystyczną, w oparciu o uniwersalne wartości kulturowe przekazywane z pokolenia na pokolenie” – pisze o swojej twórczości artystka.
Linearne wzory, z pozoru chaotyczne, a jednak w logiczny, przemyślany sposób uporządkowane, pozwalają jej wyrazić abstrakcyjne, niemożliwe do werbalnego opisania emocje i pojęcia. Pomiędzy tymi płynnymi liniami, spiralami, ażurowymi wzorami, układającymi się pokrętnie jak zwoje mózgowe lub układy krwionośne, artystka ukrywa wielokrotnie znaki i symbole odwołujące się do magicznych wierzeń, symboli oraz motywów, instynktów dręczących ludzką podświadomość, tłumionych przez normy społeczne i wynikającą z nich samokontrolę.

Izabela Ołdak - Apoteoza mitu - Bogini Płodności
Apoteoza mitu - Bogini Płodności - ecoline,
akryl na skórze z byka, ok. 200x180cm, 2011

Ludzkie obsesje, podświadomość, fragmenty snów są częstymi motywami w twórczości Izabeli Ołdak. Artystka niczym szamanka przywołuje w swoich pracach, zarówno malarskich, jak i sztuce wideo i performansach, ukryte siły drzemiące w duchowości każdego człowieka. Stają się one próbą zrozumienia, odnalezienia sensu ludzkiej egzystencji i źródła istnienia wszelkiej rzeczy.

Izabela Ołdak - Pamiętnik
Diary/Pamiętnik - akryl na surowym płótnie, 210x160cm, 2009,
nagroda publiczności na Biennale Malarskim "Bielska Jesień" 2009

Artystka sięga swoją twórczością głęboko, penetrując tajemniczą historię ludzkości i bytu, opierającą się na znakach i symbolach, mitologiach oraz magii. Od jakiegoś czasu te abstrakcyjne byty pojawiające się na jej płótnach ewoluują w kierunku złożonych historii archetypicznych, pozwalają artystce przeniknąć jej życie, budować świadomość istnienia w oparciu o pierwotne wierzenia, ale też mistyczne nauki.

Izabela Ołdak - the universe copy
Księżyc, Wszechświat, Słońce - ecoline, akryl na drewnie,
45x40cm, 127x75cm, 45x40cm, 2012

Prace artystki swoją złożoną symboliką, znaczeniami odwołującymi się do najgłębszych, nieprzeniknionych myśli ulokowanych w ludzkiej psychice, wskazują na ich niezwykle kontemplacyjny charakter. Ich odczytywanie i analizowanie, oprócz skłonienia do refleksji nad własną egzystencją, może również poddać w wątpliwość jedyne racjonalne życie ludzkie, które od swoich prapoczątków wypełnione jest wierzeniami magicznymi i symbolami o tajemniczej, niewiadomego pochodzenia sile.

Izabela Ołdak - Źródło
Źródło - praca dedykowana Andrzejowi Urbanowiczowi,
akryl na płycie gipsowo-kartonowej,
120x120cm, 2012
.

Izabela Ołdak

Urodziła się w Rybniku. Jest artystką wizualną i kuratorką. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, nowymi mediami, performansem, projektami typu site-specific oraz działaniem w przestrzeni publicznej.

Artystka studiowała w Dutch Art Institute, ArtEZ w Enschede w Holandii, gdzie otrzymała dyplom Master of Fine Arts (2008-2010) oraz w Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, gdzie uzyskała dyplom magistra sztuki z zakresu malarstwa sztalugowego w pracowni prof. zw. Piotra C. Kowalskiego (2002-2007).

Izabela Ołdak jest wielokrotną stypendystką, otrzymała: stypendium miasta Bielska-Białej w dziedzinie kultury i sztuki (2011), grant Fundacji Stokroos w Utrechcie (2010), stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2006/2007, stypendium zagraniczne programu Socrates Erasmus w Nottingham Trent University (2006/2007), stypendium Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu na rok 2005/2006. Podczas 39. Biennale Malarskiego „Bielska Jesień 2009” została wyróżniona Nagrodą Publiczności za obraz „Diary”.

Strona internetowa: www.izabelaoldak.com.

Izabela Ołdak

Izabela Ołdak

Artystka wizualna i kuratorka. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, nowymi mediami, performansem, projektami typu site-specific oraz działaniem w przestrzeni publicznej.

Sięga swoją twórczością głęboko, penetrując tajemniczą historię ludzkości i bytu, opierającą się na znakach i symbolach, mitologiach oraz magii.

Strona internetowa:
www.izabelaoldak.com

Wsparcie

Piszemy o sztuce.
Jeśli chcesz, możesz postawić nam kawę, byśmy mogli dalej to robić.

Partnerzy serwisu

  • Galeria 81 stopni