Złoty Debiut 2014

Jak wiadomo, jedyną niezmienną rzeczą na świecie jest sama zmienność rzeczy. Formuła Międzynarodowe Biennale Plakatu zmieniała się przez lata. Zmieniały się miejsca ekspozycji i organizatorzy, regulamin, podział na kategorie, jak również charakter wystaw głównych i towarzyszących. Kategoria Złotego Debiutu została ustanowiona w 2002 r. podczas 18. Międzynarodowego Biennale Plakatu. Wówczas Komitet Organizacyjny w porozumieniu z Radą Programową Biennale, Muzeum Plakatu w Wilanowie oraz Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie, uchwalił zmianę w regulaminie Biennale, na podstawie której powołano do życia nową, odrębną kategorię dla młodych twórców. Nową kategorię nazwano Złoty Debiut im. Henryka Tomaszewskiego. Impulsem do stworzenia tej kategorii była płynąca z wieloletniej praktyki refleksja. Dotąd w konkursie biennalowskim największe szanse mieli uznani graficy, dobrze osadzeni w środowisku. Dysponowali lepszym zapleczem technicznym, dłuższą praktyką, jak i większymi możliwościami, chociażby jeśli chodzi o dostęp do zamówień. W konkursie odpadali więc zwykle młodzi i początkujący autorzy, którzy musieli liczyć się z ograniczeniami technicznymi, brakiem zamówień na projekty, albo z uboższym warsztatem projektanta.

Złoty Debiut im. Henryka Tomaszewskiego stał się zjawiskiem bezprecedensowym wśród konkursów graficznych. Jedynie w ramach Międzynarodowego Biennale Plakatu organizuje się konkurs i wystawę dla debiutujących grafików. Patronat Henryka Tomaszewskiego, największego polskiego twórcy plakatów, wybitnego projektanta graficznego, wspaniałego pedagoga, niezwykłego człowieka, stanowi symboliczną i dosłowną nobilitację nagrody. Złoty Debiut ma stanowić dla początkujących twórców uroczyste wprowadzenie w świat projektowania graficznego. Przymiotnik “złoty”, który zwykle kojarzy się z medalem olimpijskim, nadaje więcej chwały i prestiżu kategorii „debiutu”. Pamiętajmy, że “złoty” oznacza również “drogocenny”, ale także “autentyczny”. Chodzi więc nie tylko o wysoką wartość, ale także o swoistą oryginalność i niepowtarzalność debiutu. Tymi cechami wyróżniały się dotychczas nagrodzone prace. Jak dotąd, laureatami nagrody Złoty Debiut byli: Dominika Różańska (2002), Franz Scholz (2004), Aleksander Czyż (2006), Anita Wasik (2008), Bob Lei (2010), Zofia Klajs (2012).

Międzynarodowe Biennale Plakatu jest imprezą wielowątkową. Wystawa główna będzie miała miejsce w siedzibie Muzeum Plakatu w Wilanowie, wystawa Złotego Debiutu im. Henryka Tomaszewskiego zostanie zorganizowana w Galerii Salon Akademii na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, natomiast wystawę prac jurorów będzie można zobaczyć w Centrum Kultury Łowicka. W skład komisji jurorów bieżącego Biennale weszli: Stephan Bundi (Szwajcaria), David Crowley (Wielka Brytania), Kenya Hara (Japonia), Jerzy Porębski (Polska), Silvia Sfligiotti (Włochy), Jakub Hakobo Stępień (Polska). W pierwszym etapie jurorzy poprzez internet oceniali prace zaprezentowane w formie elektronicznej. W drugim etapie konkursu jurorzy dokonują oceny wybranych prac podczas trzydniowej sesji w Muzeum Plakatu w Wilanowie i wspólnie wybierają zwycięzców, w tym również laureata Złotego Debiutu im. H. Tomaszewskiego. Jurorzy przyznają projektom określoną ilość punktów, w skali 0-5. Plakaty o najwyższej punktacji, zgodnie z proporcjonalnym rozkładem głosów, zostaną zakwalifikowane do wystawy i ostatecznej rywalizacji o nagrodę. Na 24. Międzynarodowe Biennale Plakatu 1672 autorów zgłosiło łącznie 3814 prac. Do momentu zamknięcia 1. etapu konkursu w kategorii Złotego Debiutu zarejestrowano 1213 nadesłanych prac.

Wystawa kategorii Złotego Debiutu odbędzie się w Galerii Salon Akademii, znajdującej się w siedzibie Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Umieszczenie ekspozycji w samym sercu akademickiego ośrodka sztuki nabiera aspektu symbolicznego. Organizatorzy liczą na zainteresowanie i oddźwięk środowiska, umieszczając prace młodych twórców w centrum instytucji akademickiej, w polu napięć artystycznych i twórczej aktywności. Właśnie tutaj można spodziewać się intelektualnego fermentu, inspirowanego i ożywianego konkursem oraz nagrodą pod patronatem naszego wybitnego grafika i pedagoga. Właśnie tutaj, na tej wystawie, można oczekiwać największych niespodzianek i zaskoczeń, prawdziwych nowości. Jednocześnie słuszność wyborów potwierdzi przyszłość. Nagroda Złotego Debiutu jest swego rodzaju motywacją i zachętą do pracy, nagrodą przyznawaną w uznaniu za świetnie rokujący start, a jednocześnie zachętą do dalszej pracy. Złoty Debiut jest wystawą spoza środowiskowych podziałów, bowiem uczestnicy dopiero stawiają pierwsze kroki w swojej branży. Na razie, choćby ze względów na wymogi zachowania zasad konkursu, nie powinniśmy przedstawiać nadesłanych prac i zakwalifikowanych artystów. Dlatego dla nas wszystkich cała wystawa będzie jedną wielką niespodzianką. Co na pewno zobaczymy na wystawie Złoty Debiut im. Henryka Tomaszewskiego? Odpowiedź jest prosta: przyszłość!

Autor jest kuratorem wystawy Złoty Debiut im. Henryka Tomaszewskiego.

Galeria Salon Akademii
ul. Krakowskie Przedmieście 5 wejście od ul. Traugutta
Wernisaż wystawy: 5 czerwca 2014 godz. 19.00
Ogłoszenie wyników konkursu: 7 czerwca 2014, podczas otwarcia wystawy głównej MBP

Partnerzy serwisu

  • Galeria 81 stopni