Art Moves 2015

  • Grafika
  • Internet

Wykorzystujemy bilbordy w innowacyjny sposób. Zmieniamy ich funkcję i używamy NIE do prezentacji reklam, lecz sztuki. Sztuki, która porusza i skłania do myślenia. Bardzo na serio traktujemy naszą gatunkową nazwę Homo sapiens / Człowiek myślący. Dlatego silny akcent kładziemy na pogłębione myślenie, refleksję i wzbudzanie świadomości. Myślenie jest bardzo mocno z nami, jako ludźmi związane. Zmieniając nasze myślenie, pogłębiając świadomość, inicjując namysł zmieniamy też rzeczywistość, w której żyjemy.

Art Moves 2015

Dla kogo?

Konkurs ma charakter otwarty i może w nim wziąć udział każdy artysta zainteresowany sztuką na bilbordach.
Udział w konkursie jest bezpłatny.

Zadanie konkursowe

W tym roku artyści są zaproszeni do twórczej interpretacji hasła: Co ma wartość? Czy wszystko da się kupić za pieniądze?

Konkursowe hasło można traktować jako metaforę procesów zachodzących we współczesnym świecie. Co ma wartość we współczesnym świecie? Co nadaje sens ludzkiej egzystencji – wartości czy pieniądze? Czy miłość, wolność, prawdę, piękno da się przeliczyć na pieniądze? Czy pieniądze są celem, czy środkiem do celu? Po co nam pieniądze, jeśli to one, a nie my zaczynają dominować i rządzić we współczesnym świecie? Czy świat, którego przewodnią zasadą jest maksymalizacja zysków jest w stanie przetrwać? A jeśli nawet, to czy na tym świecie będą żyli ludzie – istoty myślące i czujące? Czy moglibyśmy zacząć traktować pieniądze jako narzędzie, które pomaga ludzkości w rozwoju, a nie jako nadrzędną wartość, organizującą współczesną rzeczywistość? Jak chcielibyśmy, by wyglądał współczesny świat, zorganizowany na lepszych, sensowniejszych zasadach? Jakie cele i wartości powinniśmy wcielać w życie, by ludzkość nie zginęła pod naporem społecznych nierówności, nacjonalizmów i etniczno-religijnych waśni?

Nagrody

10 najlepszych prac pojawi się na bilbordach w trakcie Festiwalu Art Moves we wrześniu / październiku 2015 w Toruniu. Twórca najlepszej pracy otrzyma główną nagrodę w wysokości 5000 PLN.

Terminy

Prace można przesyłać do 22.07.2015 do godz. 24.00 za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: artmoves@tlen.pl.

Regulamin

Regulamin konkursu znajduje się na stronie: regulamin Art Moves 2015 (pdf, 80 KB).

Strona internetowa: artmovesfestival.org.

Organizator

Pomysłodawcami i organizatorami festiwalu są Galeria Rusz i Fundacja Rusz.
www.galeriarusz.art.pl

Wsparcie

Piszemy o sztuce.
Jeśli chcesz, możesz postawić nam kawę, byśmy mogli dalej to robić.

Partnerzy serwisu

  • Galeria 81 stopni