Centrum Spotkania Kultur

  • Grafika użytkowa
  • Internet

Centrum Spotkania Kultur w Lublinie (CSK) ogłasza otwarty, jednoetapowy konkurs na identyfikację wizualną swojej nowo powstającej siedziby.

Centrum Spotkania Kultur w Lublinie (CSK)

Dla kogo?

W konkursie mogą uczestniczyć twórcy występujący jako osoby fizyczne lub reprezentowani przez osoby prawne, jeśli ich przedmiotem działalności jest projektowanie graficzne.
Uczestnicy konkursu powinni posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.

Każdy z uczestników może zgłosić jedną pracę, zawierającą jedną propozycję logo.

Zadanie konkursowe

Celem Konkursu jest wyłonienie projektu identyfikującego CSK jako instytucję międzykulturową, otwartą na dialog społeczny, współpracującą ze środowiskiem naukowym i biznesowym oraz zaangażowaną w inicjowanie projektów artystycznych. Jednocześnie, organizatorzy Konkursu podkreślają, by – w swoich projektach – uczestnicy nie skupiali się na przetworzeniach słowa „centrum”, ani nie stosowali akronimu nazwy instytucji.

Nagrody

Pierwszej trójce finalistów zostaną przyznane następujące nagrody pieniężne:

I miejsce – 15000 PLN
II miejsce – 8500 PLN
III miejsce – 5000 PLN

Ponadto pierwsze miejsce premiowane będzie kontraktem na opracowanie Systemu Identyfikacji Wizualnej Centrum Spotkania Kultur w Lublinie obejmującego zakres wyszczególniony w regulaminie konkursowym. Na mocy przedmiotowej umowy autor otrzyma dodatkowe honorarium za wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 40 000 PLN brutto.

Terminy

Propozycje projektów można przesyłać do 30.06.2015 do godziny 16.00, na adres: konkurs@spotkaniakultur.com.

Ogłoszenie wyników nastąpi do 22.07.2015. Informacja o zwycięskich pracach zostanie ogłoszona podczas konferencji prasowej, a następnie zamieszczona na stronie internetowej www.spotkaniakultur.com. Laureaci konkursu zostaną poinformowani o rozstrzygnięciu odrębnym pismem drogą mailową.

Regulamin

Regulamin konkursu znajduje się na stronie: www.spotkaniakultur.com/dokumenty-do-pobrania.

W razie pytań i wątpliwości dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać u Sekretarza Komisji konkursowej – p. Bartosza Wójcika, tel. + 48 533 334 142, e-mail: konkurs@spotkaniakultur.com.

Jury

Oceny nadesłanych prac dokona powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa której przewodzić będzie projektant i wykładowca akademicki z Izraela – Peddy Mergui.

Organizator

Centrum Spotkania Kultur w Lublinie (CSK)
Al. Racławickie 8, Lublin
www.spotkaniakultur.com

Wsparcie

Piszemy o sztuce.
Jeśli chcesz, możesz postawić nam kawę, byśmy mogli dalej to robić.

Partnerzy serwisu

  • Galeria 81 stopni