CK Łomianki

  • Grafika użytkowa
  • Internet

Instytucja została zmodernizowana, rozbudowana i na nowo oddana do użytku mieszkańcom w roku 2012. Pragniemy aby z dnia na dzień stawała się coraz bardziej rozpoznawalną marką. W związku z tym postanowiliśmy ogłosić konkurs na nowe logo Centrum Kultury.

Konkurs na logo CK Łomianki

Dla kogo?

Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna (pełnoletnia) bądź prawna, która zapoznała się z regulaminem i akceptuje jego postanowienia. W konkursie mogą uczestniczyć autorzy prac indywidualnie lub zespołowo. Każdy uczestnik może złożyć dowolną liczbę projektów.

Zadanie konkursowe

Opracowanie znaku graficznego (logo wykonanego w wersji pełnej i skrótowej), który będzie wykorzystywany w identyfikacji wizualnej Centrum Kultury w Łomiankach (CK) i umieszczany na szeroko rozumianych materiałach informacyjnych, promocyjnych, popularyzatorskich, przygotowywanych, wydawanych bądź zlecanych przez CK.

Nagrody

Zwycięski projekt zostanie nagrodzony kwotą 2000 PLN.

Terminy

Termin dostarczenia prac konkursowych mija 14 maja 2015. Posiedzenie komisji konkursowej odbędzie się do 24 maja 2015. Ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż w ciągu 14 dni od dnia posiedzenia komisji.

Regulamin

Regulamin można pobrać ze strony internetowej Centrum Kultury w Łomiankach www.kultura.lomianki.pl.

Organizator

Centrum Kultury w Łomiankach
www.kultura.lomianki.pl

Wsparcie

Piszemy o sztuce.
Jeśli chcesz, możesz postawić nam kawę, byśmy mogli dalej to robić.

Partnerzy serwisu

  • Galeria 81 stopni