Design - Open Space II

  • Architektura
  • Internet

Ruszyła druga edycja konkursu Design - Open Space w ramach Wroclove Design - II.Międzynarodowego Festiwalu Dobrych Projektów.

MFDP Wroclove Design to pierwsza na taką skalę impreza w tej części Polski - prawdziwy mariaż świata projektowego, sztuki i biznesu, na których styku działa Festiwal Dobrych Projektów, po to by łączyć, otwierać i wymieniać doświadczenia.

Co sprawia, że projekt jest dobry?

Czy jest to intencja towarzysząca kreacji lub procent wypełnienia luki w kolejce do znajdowania i zaspokajania potrzeb? Być może zgodnie z platońską ideą, gdzie dobro = piękno, to właśnie cechy oscylujące wokół estetyki stanowią o jego wartości? A może wyznacznikiem jest tutaj sukces rynkowy? Wielu uważa, że „dobry projekt” to projekt, który „gładko” spełnia swoją funkcję nie niszcząc przy tym środowiska i zaspokajając przy okazji nasze doznania zmysłowe.

A może dobry projekt to po prostu projekt, który „robi nam dobrze”, który spełnia nasze narcystyczne potrzeby i pragnienia, który wzbogaca nas, ułatwia nam, pozwala nam, zaspokaja, kształtuje i określa nas. Każdego z osobna. Czy prawdziwie narcystyczne dbanie o siebie nie jest dbaniem o siebie teraz tutaj i w przyszłości?

Dzieci, my, starsi to wszystko ta sama jednostka tylko umieszczona w innym miejscu na osi czasu. Uświadomienie sobie tego faktu paradoksalnie wprowadza element empatii w świat wielkiego „ja”. Jakie jest projektowanie dla narcystycznego świata?

Open Space II

Głównym hasłem drugiej edycji konkursu Design - Open Space jest Narcyzm.

Pokaż nam swój NARCYZM!

Dla kogo?

Zapraszamy projektantów, studia projektowe, debiutantów i studentów. W każdym wieku powyżej lat 18.

Zadanie konkursowe

Do Konkursu zgłaszane mogą być projekty, produkty i prototypy z zakresu wzornictwa przemysłowego, w tym również z projektowania usług, przestrzeni, małej architektury, mody, tkanin, szkła, ceramiki z wyjątkiem prac unikatowych. Do Konkursu zgłaszane mogą być projekty, produkty i prototypy, które powstały w ciągu jednego roku poprzedzającego bieżącą edycję Festiwalu.

Nagroda

Wybrani przez Kapitułę laureaci konkursu 30 Uczestników-Wystawców zostaną wyróżnieni bezpłatną prezentacją wybranego projektu podczas wystawy towarzyszącej II.MFDP Wroclove Design w terminie 14-18 maja 2014.
Spośród Uczestników-Wystawców podczas gali otwarcia festiwalu zostaną wyłonione 3 najlepsze projekty, których autorzy zostaną nagrodzeni wyróżnieniem honorowym - statuetką.

Termin

Prace można zgłaszać tylko i wyłącznie przez formularz online na stronie: www.wroclovedesign.pl/konkurs

Termin nadsyłania zgłoszeń: 30.03.2014 godz. 23.59.

Regulamin

Regulamin konkursu dostępny jest pod adresem:
Open Space - regulamin konkursu (pdf, ok. 180 kB)

Szczegółowe informacje i aktualności: www.wroclovedesign.pl.

Organizator

Fundacja na rzecz Kreatywności i Innowacji OPEN MIND
al. Karkonoska 10, Wrocław
www.wroclovedesign.pl

Wsparcie

Piszemy o sztuce.
Jeśli chcesz, możesz postawić nam kawę, byśmy mogli dalej to robić.

Partnerzy serwisu

  • Galeria 81 stopni