Dzieci i młodzież w internecie

bezpieczeństwo w internecie

Idea

Tym razem naszym celem jest wyłonienie najlepszych kreacji, których główną ideą będzie popularyzacja bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie.

Od kilku lat obserwujemy proces coraz głębszego przenoszenia życia codziennego dzieci i młodzieży do Internetu. Środowisko nowych technologii stało się głównym miejscem ekspresji, prowadzenia kontaktów towarzyskich oraz realizacji pasji i zainteresowań wśród młodych ludzi. Internauci korzystając z dobrodziejstw Internetu często zapominają jednak o zagrożeniach związanych z korzystaniem z Sieci. Inicjowana kampania społeczna wykorzystująca talent młodych artystów ma za zadanie zwrócić uwagę dorosłych: rodziców, opiekunów oraz profesjonalistów pracujących z dziećmi na problem niebezpieczeństw sieciowych oraz pokazać jak o bezpieczeństwo młodego internauty dbać. Tematyka poruszana w plakatach może dotyczyć zarówno zagrożeń wynikających z niebezpiecznych zachowań w Internecie jak również dotyczyć zagrożeń technologicznych.

Nagrodzone i wyróżnione plakaty będą stanowić istotny element prowadzonej przez organizatorów Konkursu kampanii spolecznej.

Jury

Waldemar Świerzy, Stanisław Wieczorek, Mieczysław Wasilewski,
Piotr Młodożeniec, Grzegorz Adach.

Dla kogo

W konkursie mogą uczestniczyć, jako samodzielni autorzy lub zespoły autorskie:
- graficy projektanci oraz plastycy,
- zespoły projektowe agencji reklamowych i studiów graficznych,
- studenci uczelni artystycznych, wydziałów architektury oraz wydziałów
i kierunków sztuk plastycznych, szkół wyższych,

Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i dobrowolne. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie. W wypadku uczestniczenia w konkursie zespołów projektantów, grup artystycznychlub innych wykonawców zespołowych (Grupy Autorskie), wymagane jest złożenie przez wszystkich Autorów każdej Grupy Autorskiej oświadczeń o współautorstwie utworu złożonego w konkursie.

Nagrody

Nagroda główna w wysokości 7000 zł
Dwie nagrody w wysokości po 4000 zł każda.

Terminy

Plakaty należy przesyłać pocztą lub dostarczyć fizycznie na adres:
Adah Advertising, ul. Filtrowa 62 m. 61, 02-057 Warszawa.

 

Uwaga! Termin nadsyłania prac został przedłużony do 5.01.2012!

 

Za datę zgłoszenia utworu do konkursu uznaje się datę doręczenia. Termin ten jest ostateczny, utwory, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie zostaną zakwalifikowane do konkursu.

Na opakowaniu (kopercie) należy umieścić napis: „Konkurs Tworzymy Bezpieczny Internet”. Koszty przesyłki ponoszą autorzy utworów.

Regulamin

Strona internetowa konkursu www.plakat.edu.pl

Regulamin konkursu można pobrać:
http://www.plakat.edu.pl/userfiles/file/K5_Regulamin2.pdf

Formularz zgłoszeniowy:
http://www.plakat.edu.pl/userfiles/file/K5_Formularz.pdf

Organizatorzy

Instytut Badawczy NASK
ul. Wąwozowa 18 lokal 010, 02-796 Warszawa

Adah Advertising sp. z o. o.
ul. Filtrowa 62 m. 61, 02-057 Warszawa.

Konkurs wspierają: ASP Warszawa, Muzeum Plakatu.

Patronat honorowy
Pani Anna Komorowska - małżonka Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Wsparcie

Piszemy o sztuce.
Jeśli chcesz, możesz postawić nam kawę, byśmy mogli dalej to robić.

Partnerzy serwisu

  • Galeria 81 stopni