Eko lampa

  • Wzornictwo
  • Warszawa

Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego we współpracy z Agencją SOMA - organizatorem Targów Światło oraz śląskimi pracowniami Goczołowie Architekci Studio Autorskie i Pracownią OVO Grąbczewscy Architekci zapraszają do udziału w konkursie EKO Lampa w mieszkaniu.

Eko - lampa w mieszkaniu

Zadanie konkursowe

Zadaniem konkursowym jest zaprezentowanie projektu wymyślonego oświetlenia do pomieszczeń użytkowych i rekreacyjnych w przestrzeni mieszkalnej. Uczestnicy Konkursu powinni mieć na uwadze, że zaproponowane rozwiązanie oświetleniowe może zostać zastosowane w różnych pomieszczeniach użytkowych i rekreacyjnych znajdujących się w mieszkaniu.

Projekt powinien wykraczać poza granice typowego myślenia o roli i możliwościach oświetlenia w architekturze, architekturze wnętrz i designie. Powinien jednak stwarzać możliwość wykonania konkretnego produktu.

Dla kogo?

Konkurs skierowany jest do osób związanych z architekturą, sztuką, a także z wszelkimi innymi dziedzinami nauki. W konkursie mogą uczestniczyć, jako autorzy prac, osoby fizyczne indywidualnie lub w zespołach, maksymalnie 4-osobowych.

Nagrody

NAGRODA I - 2 500 PLN
NAGRODA II - 1000 PLN
NAGRODA III - tablet
3 WYRÓŻNIENIA - lampy

Prototyp nagrodzonego oświetlenia zostanie przygotowany i zaprezentowany podczas Międzynarodowych Targów Oświetleniowych w Warszawie, które odbędą się w dniach 27-29 stycznia 2016 roku.

Terminy

Zgłoszenia wraz z dokumentacją należy dostarczyć w terminie do 5 stycznia 2016 na adres: Agencja SOMA ul. Bronikowskiego 1, 02-796 Warszawa (liczy się data stempla pocztowego) z dopiskiem EKO Lampa w Mieszkaniu.

Regulamin

Regulamin konkursu znajduje się na stronie: EKO lampa w mieszkaniu - regulamin konkursu.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie EKO LAMPA w mieszkaniu - strona konkursu.

Organizator

Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego
pzpo.pl
Współorganizatorzy:
Goczołowie Architekci Studio Autorskie
Pracownia OVO Grąbczewscy Architekci
Agencja SOMA, organizator Targów ŚWIATŁO

Wsparcie

Piszemy o sztuce.
Jeśli chcesz, możesz postawić nam kawę, byśmy mogli dalej to robić.

Partnerzy serwisu

  • Galeria 81 stopni