EXPO 2022

  • Grafika użytkowa
  • Łódź

Organizacja wystawy EXPO w Polsce ma strategiczne znaczenie dla rozwoju kraju oraz jego promocji na świecie. Dlatego zależy nam, aby największe autorytety oraz opinia publiczna wspólnie wybrały logotyp, który będzie wizytówką naszych starań o prawo do organizacji wystawy – powiedziała prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.

konkurs na logo EXPO 2022

Dla kogo?

Konkurs jest adresowany do wszystkich zainteresowanych osób i podmiotów, w tym do absolwentów oraz pracowników naukowych wyższych uczelni artystycznych oraz profesjonalnych artystów-grafików, grafików i projektantów.
W przypadku osób fizycznych w Konkursie mogą wziąć udział jedynie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, wymagane jest również osobiste zgłoszenie się Uczestnika do udziału w Konkursie.

Zadanie konkursowe

Zadaniem konkursowym jest opracowanie znaku graficznego, który będzie służyć identyfikacji wizualnej Rzeczypospolitej Polskiej jako państwa kandydata do organizacji International EXPO 2022 i Miasta Łódź jako miasta – gospodarza wydarzenia.
Znak powinien również komunikować, że wystawa będzie mieć charakter festiwalu miejskości, odbywającego się na styku różnych kultur. Po przyznaniu Polsce prawa do organizacji EXPO zadaniem logo będzie zachęcenie wystawców i turystów z całego świata do wzięcia udziału w wydarzeniu.

Nagrody

Autor najwyżej ocenionego logo otrzyma 5000 PLN oraz propozycję podpisania kontraktu wartego 40000 PLN na przygotowanie rozszerzonej księgi znaku.
Laureaci drugiego i trzeciego miejsca otrzymają nagrody pieniężne w wysokości 3000 PLN2000 PLN.

Terminy

Zgłaszanie prac konkursowych: 28.01 – 19.02.2016.
Obrady jury i wyłonienie 3 finałowych znaków graficznych oraz poinformowanie ich autorów o zakwalifikowaniu do drugiego etapu konkursu: pomiędzy 20.02 – 10.03.2016.
Głosowanie online: 10.03 – 30.03.2016.
Ogłoszenie autora zwycięskiego znaku i jego upublicznienie: nie później niż 01.04.2016, na stronie internetowej: www.lodz.pl.

Regulamin

Regulamin konkursu można pobrać ze strony: uml.lodz.pl/Konkurs na logo EXPO 2022.

Organizator

Urząd Miasta Łodzi
uml.lodz.pl

Deloitte
deloitte.com

Informacji udziela Bartłomiej Wojdak – Dyrektor Biura Promocji i Turystyki Urząd Miasta Łodzi: +48 797 023 029, b.wojdak@uml.lodz.pl.

Wsparcie

Piszemy o sztuce.
Jeśli chcesz, możesz postawić nam kawę, byśmy mogli dalej to robić.

Partnerzy serwisu

  • Galeria 81 stopni