FETA 2012

  • Konkurs
  • Gdańsk

Celem konkursu jest wyłonienie i wytypowanie do realizacji projektu graficznego, który stanie się plakatem XVI edycji Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA.

FETA 2012

Dla kogo?

Konkurs jest skierowany przede wszystkim do grafików, projektantów, artystów plastyków oraz osób i firm zajmujących się projektowaniem reklamowym, jednak każdy może wziąć udział. W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie brały udziału w innych konkursach. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny. Do konkursu każdy z uczestników zgłosić może dowolną ilość projektów.

Jury

- Prof. Tomasz Bogusławski – Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku. Przewodniczący jury,
- Krzysztof Dydo – Galeria Plakatu Kraków,
- Joanna Górska – autorka plakatu FETY w 2001 r. Studio Homework,
- Anna Zbierska – Dyrektor Biura Prezydenta Miasta Gdańska ds. Promocji,
- Elwira Twardowska – Twórczyni Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA.

Nagrody

Za nagrodzony projekt zostanie przyznana kwota pieniężna 2500 zł brutto.

W przypadku, gdy wybrany projekt był realizowany grupowo, nagroda zostanie podzielona w równych częściach pomiędzy osoby tworzące zespół.

W przypadku instytucji lub podmiotów gospodarczych kwota przekazana będzie na podmiot, który zgłosił projekt.

Terminy

W konkursie będą rozpatrywane tylko i wyłącznie prace, które zostały wysłane na w/w adres do dnia 15 lutego 2012 r. Decyduje data stempla pocztowego.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 29 lutego 2012 r.

Regulamin

Regulamin można pobrać bezpośrednio, link poniżej.
www.feta.pl/download/feta_2012_regulamin_konkurs_plakat.pdf

Ponadto, komplet informacji o konkursie, znajduje się na stronie internetowej 
www.plama.art.pl/2011/06/feta/

Organizator

„Plama” Gdański Archipelag Kultury
ul. Pilotów 11, 80-460 Gdańsk
www.plama.art.pl

Wsparcie

Piszemy o sztuce.
Jeśli chcesz, możesz postawić nam kawę, byśmy mogli dalej to robić.

Partnerzy serwisu

  • Galeria 81 stopni