Hate Away

  • Grafika
  • Internet

Fundacja im. Stefana Batorego oraz Fundacja Towarzystwa Dziennikarskiego i Fundusz Mediów zaprasza do udziału w konkursie na projekt graficzny koszulki wyrażającej sprzeciw wobec mowy nienawiści.

Konkurs jest elementem szerszej kampanii Fundacji Batorego, która koordynuje projekty w zakresie przeciwdziałania mowie nienawiści realizowane obecnie przez ponad dwadzieścia organizacji pozarządowych.

Hate Away

Sprzeciw wobec mowy nienawiści to walka o język wolny od przejawów rasizmu, ksenofobii, antysemityzmu, nacjonalizmu, pogardy wobec członków mniejszości etnicznych i seksualnych czy nienawiści na tle wyznaniowym. To walka o język szacunku w sferze prywatnej i publicznej.

Zwracamy się do grafików i projektantów jako twórców współczesnych symboli, inżynierów dusz, ponieważ liczymy na to, że Wasza wyobraźnia połączona z wrażliwością społeczną pozwoli stworzyć obraz, który mógłby stać się znakiem sprzeciwu wobec języka nienawiści.

Projekty oceniać będzie jury w składzie: Małgorzata Gurowska, Maciej Lebiedowicz, prof. Lech Majewski, Anna Plewicka-Szymczak, Jerzy Skakun.

Dla kogo?

Konkurs skierowany jest do studentów i absolwentów uczelni artystycznych oraz osób zajmujących się zawodowo projektowaniem graficznym (powyżej 18 roku życia).

Zadanie konkursowe

Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu graficznego na koszulkę przeciwko mowie nienawiści, promującego postawę sprzeciwu wobec przejawów dyskryminacji pojawiających się w języku. Projekt Identyfikacji Wizualnej miałby na celu
uwrażliwianie społeczeństwa na problem mowy nienawiści i tworzenie pozytywnego przekazu dotyczącego jej przeciwdziałaniu.

Nagrody

Laureatowi Konkursu przyznana zostanie nagroda pieniężna w wysokości 5000 zł netto.

Termin

Pracę konkursową należy dostarczyć jako załącznik do e-maila, podpisanego jako „praca_konkursowa”, wysłanego na adres: konkurs@batory.org.pl w terminie do 19 maja 2014.

Regulamin

Regulamin konkursu dostępny jest pod adresem:
hateaway - koszulka przeciw mowie nienawiści (pdf, ok. 352 KB)

Organizator

Fundacja im. Stefana Batorego
www.batory.org.pl

Fundacja Towarzystwa Dziennikarskiego i Fundusz Mediów

Wsparcie

Piszemy o sztuce.
Jeśli chcesz, możesz postawić nam kawę, byśmy mogli dalej to robić.

Partnerzy serwisu

  • Galeria 81 stopni