Grand Prix Interphoto 2019

  • Fotografia
  • Internet

Grand Prix INTERPHOTO 2019 to międzynarodowy konkurs fotograficzny promujący najlepsze projekty z całego świata. Druga edycja konkursu towarzyszy czwartej edycji Międzynarodowego Festiwalu Fotografii Białystok INTERPHOTO 2019.

Grand Prix Interphoto 2019

Dla kogo?

Konkurs ma charakter otwarty. Do nadsyłania prac Organizator zaprasza wszystkich fotografów.
Konkurs nie zakłada żadnych ograniczeń co do wieku uczestników. W przypadku uczestników niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda opiekuna prawnego.

Zadanie konkursowe

Konkurs nie zakłada żadnych ograniczeń dotyczących tematu i techniki wykonania. Oceniane będą jedynie całe projekty – już zakończone lub będące na ukończeniu. Pojedyncze zdjęcia nie będą przyjmowane. Każdy Uczestnik ma prawo do zgłoszenia tylko jednego projektu.

Nagrody

Grand Prix
Nagroda pieniężna w wysokości 15 000 PLN brutto oraz indywidualna wystawa podczas Międzynarodowego Festiwalu Fotografii Białystok INTERPHOTO 2021.

Spośród projektów Jury wyłoni Dziesięciu Finalistów Konkursu. Projekty Finalistów Konkursu zostaną zaprezentowane w całości bądź w części podczas wystawy Grand Prix INTERPHOTO 2019 w ramach Międzynarodowego Festiwalu Fotografii Białystok INTERPHOTO 2019 oraz zaprezentowane w Katalogu towarzyszącym Festiwalowi.
W ramach organizacji wystawy Finalistom Konkursu Organizator zapewni między innymi:
– pokrycie kosztów produkcji prac wchodzących w skład projektu,
– montaż i demontaż wystawy oraz inne warunki niezbędne do przeprowadzenia ekspozycji wystawy.

Terminy

Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń do 02.08.2019 do godziny 23:59:59.
Posiedzenie Jury Konkursu oraz wybór Finalistów do 12.08.2019.
Powiadomienie Uczestników o wynikach do 20.08.2019.

Regulamin

Regulamin konkursu znajduje się na stronie:
http://www.interphoto.pl/grand-prix-2019-regulamin/

Organizator

Organizatorem Konkursu jest stowarzyszenie Forum Fotografii i Multimediów – główny organizator Międzynarodowego Festiwalu Fotografii Białystok INTERPHOTO 2019.

www.interphoto.pl

Wsparcie

Piszemy o sztuce.
Jeśli chcesz, możesz postawić nam kawę, byśmy mogli dalej to robić.

Partnerzy serwisu

  • Galeria 81 stopni