Jubileuszowe gadżety

  • Wzornictwo
  • Internet

Uniwersytet Warszawski zaprasza do udziału w konkursie na gadżety promujące jubileusz 200-lecia Uniwersytetu Warszawskiego.

konkurs z okazji 200-lecia Uniwersytetu Warszawskiego

Dla kogo?

Konkurs jest jednoetapowy. Ma charakter otwarty, a udział w nim jest bezpłatny.
Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu dowolną liczbę projektów, z tym że każdy zgłoszony projekt będzie stanowić odrębną pracę konkursową. Uczestnik może także zaprojektować spójną linię gadżetów po jednym w każdej kategorii.

Zadanie konkursowe

Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu gadżetu w ramach każdej z trzech kategorii gadżetów promujących jubileusz 200-lecia Uniwersytetu Warszawskiego:
1) gadżet dla gości Uniwersytetu,
2) gadżet dla studentów, kandydatów na studia i turystów,
3) gadżet dla absolwentów i pracowników UW.

Przedmioty mają budzić pozytywne skojarzenia z dwusetleciem uczelni. Powinny być oryginalne, innowacyjne, nowoczesne, trwałe, funkcjonalne.

Tematem przewodnim jubileuszu jest przesłanie zawarte w haśle „Dwa stulecia. Dobry początek”. Mile widziane będzie użycie nazwy Uniwersytet Warszawski, hasła i/lub logo jubileuszowego.

Nagrody

Autorom zwycięskich projektów przyznane zostaną nagrody pieniężne w wysokości po 4000 PLN brutto dla każdej z następujących kategorii:
- dla gości Uniwersytetu,
- dla studentów, kandydatów na studia i turystów,
- dla absolwentów i pracowników.

Dopuszcza się możliwość łączenia nagród dla jednego uczestnika, łącznie w maksymalnej wysokości 12000 PLN brutto, jak również nieprzyznanie żadnej nagrody w przypadku nierozstrzygnięcia Konkursu.
Wyjątkowo przewiduje się możliwość przyznania uczestnikom dwóch równorzędnych nagród w jednej kategorii po 2000 PLN brutto każda.

Terminy

Prace konkursowe wraz ze skanami wymaganych dokumentów w formie załączników należy wysłać e-mailem na adres: konkurs.uw@uw.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.03.2015 (włącznie) do godziny 16.00.

Regulamin

Regulamin konkursu znajduje się na stronie:
Regulamin konkursu na projekty gadżetów promujących jubileusz dwusetlecia UW.

Organizator

Uniwersytet Warszawski
www.uw.edu.pl

Wsparcie

Piszemy o sztuce.
Jeśli chcesz, możesz postawić nam kawę, byśmy mogli dalej to robić.

Partnerzy serwisu

  • Galeria 81 stopni