Koncepcja pijalni czekolady E.Wedel

  • Architektura
  • Internet

Zaprojektuj wyjątkową przestrzeń… Otwórz Polaków na czekoladowe doświadczenia… Niech przyjemne doznania wypełnią Nowe Pijalnie Czekolady E.Wedel…

Konkurs na projekt pijalni czekolady E.Wedel.

Dla kogo?

Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które najpóźniej w dniu zgłoszenia udziału w Konkursie uzyskały pełnoletniość, posiadające miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

Uczestnikiem Konkursu może być:
a) osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która jest wyłącznym autorem prac zgłaszanych przez nią do Konkursu będąca również architektem lub projektantem wnętrz lub designerem lub też studentem architektury bądź studentem kierunku projektowanie wnętrz.
b) pracownia/biuro architektoniczne którego pracownicy/właściciele są wyłącznymi autorami prac zgłaszanych do Konkursu – z zastrzeżeniem, iż pracownia/biuro architektoniczne posiada wyłączne prawa autorskie do prac zgłaszanych do Konkursu.

Zadanie konkursowe

W Wedlu wierzymy, że czekolada ma nieskończony potencjał tworzenia nowych wrażeń smakowych. Tak jak Wedlowie chcemy zaskakiwać, fascynować oraz zapewniać iście zmysłową przyjemność. Naszej czekoladzie chcemy jednocześnie nadać wizerunek daleko wykraczający poza tabliczkę czekolady. Inspirujemy do odkrywania i dzielenia się radością z poznawania oraz smakowania nowego.

Nagrody

Nagroda Główna - nagroda pieniężna o wartości 11 111 zł
(1 111 zł – kwota, którą Organizator potrąci i odprowadzi do odpowiedniego urzędu skarbowego)

Nagroda Specjalna – nagroda pieniężna o wartości 6 667 zł
(667 zł – kwota, którą Organizator potrąci i odprowadzi do odpowiedniego urzędu skarbowego)

5 Nagród Dodatkowych – kosze upominkowe od marki E.Wedel o wartości 140 zł.

Termin

Termin składania prac: 31.12.2013.

Obrady jury: 7.01.2014 – 17.01.2014.

Ogłoszenie wyników: 15.02.2014.

Regulamin

Regulamin konkursu dostępny jest pod adresem:
www.foorni.pl/publicfoorme/regulamin.pdf (pdf, ok 605 kB)

Pełna informacja o konkursie znajduje się na stronie:
www.foorni.pl/publicfoorme

Organizator

Infinity Group Sp. z o.o.
ul. Składowa 12, 15–399 Białystok

Partnerem Strategicznym Konkursu jest firma Lotte Wedel Sp. z o.o.

Wsparcie

Piszemy o sztuce.
Jeśli chcesz, możesz postawić nam kawę, byśmy mogli dalej to robić.

Partnerzy serwisu

  • Galeria 81 stopni