Konkurs Fotografii Teatralnej V

  • Fotografia
  • Internet

Główną ideą Konkursu jest popularyzowanie i rozwój fotografii teatralnej jako dziedziny sztuki. Każdej edycji towarzyszą liczne wystawy i publikacje. Wystawy pokonkursowe KFT odwiedzają co roku najważniejsze przeglądy i festiwale fotograficzne, prace finalistów i laureatów Konkursu pokazywane były do tej pory w ponad 20 miastach.

Konkurs Fotografii Teatralnej - V edycja

Dla kogo?

Konkurs ma charakter otwarty, bezpłatny i dobrowolny.
Uczestnikami Konkursu mogą być artyści fotograficy, absolwenci wyższych szkół artystycznych i amatorzy, którzy spełnią warunki udziału określone w Regulaminie.
Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w konkursie za zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych.

Zadanie konkursowe

Zainteresowani mogą zgłosić prace w dwóch kategoriach:
– teatralne zdjęcie sezonu (kategoria A) – czyli pojedynczą fotografię, ukazującą spektakl lub pracę nad nim, odznaczającą się szczególnymi walorami artystycznymi i dokumentacyjnymi – oraz
– zestaw dokumentacyjny z przedstawienia (kategoria B), którego premiera odbyła się w sezonie artystycznym 2018/2019. Jeden uczestnik może zaproponować maksymalnie trzy dokumentujące przedstawienie zestawy (do 10 fotografii w każdym).

Nagrody

W Konkursie zostaną przyznane następujące nagrody.

I nagroda
Nagroda finansowa w wysokości 10 000 PLN.

II nagroda
Nagroda finansowa w wysokości 6 000 PLN

III nagroda
Nagroda finansowa w wysokości 4 000 PLN

Terminy

Ostateczny termin nadsyłania prac upływa 30 września 2019 r., decyduje data nadania ze stempla pocztowego.

Regulamin

Regulamin konkursu znajduje się na stronie:
https://www.instytut-teatralny.pl//Regulamin KFT_V.pdf (pdf, ok 170 KB)

Organizator

Organizatorem konkursu jest Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie.

www.instytut-teatralny.pl

Wsparcie

Piszemy o sztuce.
Jeśli chcesz, możesz postawić nam kawę, byśmy mogli dalej to robić.

Partnerzy serwisu

  • Galeria 81 stopni