Logo dla Fundacji Aktywizacja

  • Grafika użytkowa
  • Internet

Fundacja Aktywizacja zaprasza do udziału w konkursie na nowe logo.

Fundacja Aktywizacja

Czekamy na ambitne pomysły trafnie oddające charakter naszej fundacji, spełniające jednocześnie funkcję marketingową oraz informacyjną. Do udziału zapraszamy zarówno profesjonalnych grafików, jak też studentów i absolwentów uczelni artystycznych czy kierunków o pokrewnym profilu.

Dla kogo?

Konkurs ma charakter otwarty. Adresowany jest do pełnoletnich osób fizycznych i/lub osób prawnych, w szczególności do osób zawodowo lub amatorsko zajmujących się działalnością projektowo-graficzną, ukierunkowaną na usługi marketingowe.

Każdy z uczestników może złożyć maksymalnie trzy projekty.

Zadanie konkursowe

Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie najlepszego logo Fundacji Aktywizacja, charakteryzującego się wysokim poziomem artystycznym, spełniającego jednocześnie funkcję marketingową oraz informacyjną, oddającego w pełni charakter działalności Fundacji, adekwatnego do nowej nazwy organizacji.

Nagrody

Organizator Konkursu przyzna:
nagrodę główną w wysokości 4000 zł brutto,
dwa wyróżnienia w wysokości 1500 zł brutto.

Termin

Prace konkursowe można nadsyłać do 4.11.2013 r. drogą mailową na adres: justyna.karpacz@idn.org.pl lub pocztą na adres: Fundacja Aktywizacja, ul. Wiśniowa 40b lok. 8, 02-520 Warszawa (o przyjęciu zgłoszenia konkursowego decyduje data wpływu prac).

W przypadku przesłania zgłoszenia pocztą projekt konkursowy powinien być dostarczony na standardowym nośniku (CD/DVD, pendrive).

Konkurs jest dwuetapowy.
Komisja Konkursowa dokona oceny prac i wyłoni trzy najlepsze projekty, nie znając danych personalnych autorów danej pracy, do 15.11.2013.

Zarząd Fundacji Aktywizacja dokona wyboru zwycięskiego projektu spośród trzech wyłonionych przez Komisję prac, nie znając danych personalnych autorów danej pracy, do 22.11.2013.

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 25.11.2013.

Regulamin

Regulamin konkursu dostępny jest pod adresem:
Regulamin_konkursu_logo_Fundacji_Aktywizacja (pdf, ok 410kB)

Pełna informacja o konkursie znajduje się na stronie:
aktywizacja.org.pl/aktualnosci/konkurs-na-logo

Organizator

Fundacja Aktywizacja, ul. Wiśniowa 40b lok. 8, 02-520 Warszawa
www.aktywizacja.org.pl

Osobą odpowiedzialną za kontakt z uczestnikami Konkursu jest: Justyna Karpacz, e-mail: justyna.karpacz@idn.org.pl.

Wsparcie

Piszemy o sztuce.
Jeśli chcesz, możesz postawić nam kawę, byśmy mogli dalej to robić.

Partnerzy serwisu

  • Galeria 81 stopni