Logo dla Krynicy-Zdrój

  • Grafika użytkowa
  • Krynica-Zdrój

Krynica-Zdrój posiada herb, który jest jedynym znakiem identyfikującym miasto. Użycie herbu jest jednak w pewnych wypadkach niewskazane bądź uzasadnione jest jego zastąpienie przez logo.

Konkurs na logo Krynicy-Zdrój
Krynica-Zdrój zimą, fot. www.krynica-zdroj.pl

Dla kogo?

Konkurs ma charakter otwarty. Przeznaczony jest dla osób pełnoletnich. Skierowany do profesjonalnych firm projektowych specjalizujących się w projektowaniu znaków graficznych, osób fizycznych specjalizujących się w projektowaniu znaków graficznych ze szczególnym uwzględnieniem studentów i absolwentów wyższych uczelni kierunków: plastycznych, projektowania graficznego, wzornictwa.

Zadanie konkursowe

Celem Konkursu jest uzyskanie projektu logo promującego Krynicę-Zdrój, które stanie się oficjalną identyfikacją graficzną i będzie przeznaczone do celów promocyjnych oraz informacyjnych.

Nagrody

Z laureatem konkursu zostanie podpisana umowa o przeniesienie na Gminę Krynica-Zdrój autorskich praw majątkowych do
nagrodzonej pracy konkursowej za wynagrodzeniem 5000 PLN brutto.

Terminy

Prace konkursowe zgodne z regulaminem, należy przesyłać lub dostarczyć osobiście do 23.02.2016, do godz. 15:30.

Regulamin

Regulamin konkursu znajduje się na stronie:
Regulamin Konkursu na wykonanie projektu logo Miasta Krynicy-Zdroju.

Organizator

Gmina Krynica-Zdrój
Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju
www.krynica-zdroj.pl

Wsparcie

Piszemy o sztuce.
Jeśli chcesz, możesz postawić nam kawę, byśmy mogli dalej to robić.

Partnerzy serwisu

  • Galeria 81 stopni