Konkurs na projekt odznaki honorowej

  • Grafika użytkowa
  • Warszawa

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ogłasza konkurs na projekt odznaki honorowej i legitymacji dla b. działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych.

Konkurs na projekt odznaki honorowej UDSKIOR

Dla kogo?

Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne i prawne. Podmioty biorące udział w konkursie zobligowane są do złożenia projektu zarówno odznaki, jak i legitymacji. Brak jest ograniczeń, co do liczby złożonych projektów.

Zadanie konkursowe

Uczestnicy mają za zadanie opracować projekt graficzny:
- odznaki honorowej Działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych;
- legitymacji Działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych.

Nagrody

Autor zwycięskiego projektu otrzyma nagrodę w wysokości 10 000 PLN brutto.

Terminy

Termin składania prac konkursowych upływa 30.06.2015.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 06.07.2015, a jego wyniki będą ogłoszone na stronie internetowej Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych www.udskior.gov.pl.

Regulamin

Regulamin konkursu znajduje się na stronie: konkurs na odznakę honorową.

Organizator

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
www.udskior.gov.pl

Wsparcie

Piszemy o sztuce.
Jeśli chcesz, możesz postawić nam kawę, byśmy mogli dalej to robić.

Partnerzy serwisu

  • Galeria 81 stopni