KOŁO 2019 w Olsztynie

  • Architektura
  • Internet

Konkurs KOŁO na projekt budynku z toaletą publiczną to  jedna z  najbardziej rozpoznawalnych inicjatyw architektonicznych w kraju. Promowany od 21 lat przez markę KOŁO, cieszy się niezmiennym uznaniem zarówno architektów czy projektantów, jak i miejskich aktywistów.

W konkursie po raz pierwszy mogą wziąć udział interdyscyplinarne zespoły, tworzone również przez architektów krajobrazu. Pula nagród to blisko 50 tys. złotych.

KOŁO 2019 w Olsztynie

Dla kogo?

Konkurs ma charakter otwarty, udział mogą brać pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz miejsce zamieszkania w Polsce lub w jednym z innych państw członkowskich Unii Europejskiej, o ile zgłoszone prace nie będą pozostawać w związku z prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą i nie zostaną wykonane w ramach działalności gospodarczej.
Organizator zastrzega sobie możliwość żądania pisemnych oświadczeń od Uczestników Konkursu, dotyczących spełnienia powyższych warunków.

Zadanie konkursowe

W tegorocznym konkursie tematem przewodnim będzie zaprojektowanie ogrodu zabaw wraz z budynkiem toalety publicznej, z użyciem rozwiązań ekologicznych i w duchu zrównoważonego rozwoju. Projekt koncepcyjny dotyczy terenu przy wschodnim brzegu Jeziora Długiego, wzdłuż istniejącego bulwaru pieszo rowerowego.

Nagrody

Nagroda i wyróżnienia Sądu Konkursowego.

Grand Prix – 19000 PLN
1 wyróżnienie I stopnia – 7000 PLN
1 wyróżnienie II stopnia – 3000 PLN
3 wyróżnienia III stopnia po – 1000 PLN
1 nagroda specjalna (projektowanie uniwersalne) – 3000 PLN
1 nagroda specjalna (Eko myślenie) – 2000 PLN
Wyróżnienie internautów – 1000 PLN

Sąd Konkursowy ma prawo do innego podziału nagród i wyróżnień.

Debiut Roku
Sąd Konkursowy wybierze 2 Uczestników, którzy otrzymają możliwość odbycia miesięcznego stażu w wybranym przez Organizatora biurze projektowym. Termin rozpoczęcia stażu zostanie ustalony indywidualnie z nagrodzonymi Uczestnikami. Nagroda nie jest powiązana z jakąkolwiek nagrodą pieniężną.

Wynagrodzenie z tytułu przeniesienia majątkowych praw autorskich na rzecz Organizatora wynosi 1000 PLN brutto za każdy nagrodzony i wyróżniony projekt.

Terminy

Wstawianie prac konkursowych na www.konkurskolo.pl – do 07.05.2019 r. do godz. 23.59.
Głosowanie internautów w dniach 22.05.2019 – 12.06.2019.
Publikacja listy laureatów 18.06.2019 r.

Regulamin

Regulamin konkursu znajduje się na stronie: Konkurs Kolo 2019 (pdf, ok. 600 kB).

Organizator

Organizatorem konkursu jest Geberit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
Partnerem konkursu jest Gmina Olsztyn.

www.konkurskolo.pl

Wsparcie

Piszemy o sztuce.
Jeśli chcesz, możesz postawić nam kawę, byśmy mogli dalej to robić.

Partnerzy serwisu

  • Galeria 81 stopni