Logo dla biblioteki

  • Grafika użytkowa
  • Internet

Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego ogłasza jednoetapowy Konkurs na projekt nowego logo i systemu identyfikacji wizualnej.

Biblioteka jest jedną z największych i najstarszych bibliotek publicznych w Polsce. Obecnie stoi u progu jednego z najważniejszych wydarzeń w swojej 100-letniej historii. Rok 2015 to koniec etapu I rozbudowy i modernizacji Biblioteki. Architektoniczna koncepcja prac, łączy w sobie tradycję z nowoczesnością.

Wizualizacje nowego gmachu Biblioteki
Wizualizacje nowego gmachu Biblioteki

Dla kogo?

Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do pełnoletnich osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, profesjonalnie zajmujących się projektowaniem graficznym.

Udział w konkursie jest bezpłatny.

Zadanie konkursowe

Zadaniem uczestnika konkursu jest przygotowanie projektu przedstawiającego Bibliotekę jako nowoczesną instytucję kultury, reagującą na nowe wyzwania zmieniającego się otoczenia, ale też czerpiącą ze swojej ponad stuletniej tradycji.

Nagrody

Autorom trzech najwyżej ocenionych Prac konkursowych zostaną przyznane nagrody pieniężne w wysokości:

I miejsce - 6 000 zł
II miejsce - 3 000 zł
III miejsce - 1 000 zł

Zwycięzca Konkursu zostanie zaproszony do negocjacji dotyczących warunków umowy na wykonanie pełnego projektu systemu identyfikacji wizualnej dla Biblioteki. Projekt systemu identyfikacji wizualnej będzie dotyczył istniejącego zabytkowego budynku Kierbedzia i nowego gmachu zrealizowanego w etapie I rozbudowy.

Termin

Prace konkursowe można składać w sposób opisany w regulaminie konkursu do 01.12.2014 r. do godziny 15:00.
Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do 19.12.2014 r. poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie www.bip.koszykowa.pl.

Regulamin

Regulamin konkursu znajduje się na stronie:
http://www.koszykowa.pl//REGULAMIN KONKURSU.pdf

Organizator

Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego
www.koszykowa.pl

Wsparcie

Piszemy o sztuce.
Jeśli chcesz, możesz postawić nam kawę, byśmy mogli dalej to robić.

Partnerzy serwisu

  • Kancelaria Adwokacka Szczepański
  • Galeria 81 stopni