Logo dla gminy Jakubów

  • Grafika użytkowa
  • Internet

Wójt Gminy Jakubów ogłasza Konkurs na opracowanie projektu graficznego logo gminy Jakubów.

Konkurs na opracowanie projektu logo gminy Jakubów

Dla kogo?

Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do osób fizycznych i prawnych. Mogą wziąć w nim udział zarówno artyści, graficy, plastycy, specjaliści zajmujący się projektowaniem reklamowym, architekci, a także pasjonaci, studenci, czy też uczniowie.
Prace mogą być składane indywidualnie lub zespołowo.

Zadanie konkursowe

Przedmiotem konkursu jest opracowanie projektu graficznego logo gminy Jakubów – znaku identyfikacji wizualnej gminy, który będzie przeznaczone do popularyzacji, reklamy oraz korespondencji gminnej.
Projekt logo gminy powinien budzić pozytywne skojarzenia oraz podkreślać charakter i specyfikę gminy Jakubów.

Nagrody

W konkursie przewidziana jest jedna nagroda główna w wysokości 2 000 PLN  brutto.

Terminy

Termin zgłaszania prac upływa 30 listopada 2019 r.
W przypadku prac nadesłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego.

Regulamin

Regulamin konkursu znajduje się na stronie:
Konkurs-na-logo-GJ-2019.pdf (pdf, ok 330 KB)

Organizator

Organizatorem Konkursu jest Urząd Gminy Jakubów.

Wsparcie

Piszemy o sztuce.
Jeśli chcesz, możesz postawić nam kawę, byśmy mogli dalej to robić.

Partnerzy serwisu

  • Galeria 81 stopni