Logo dla Grajewskiego Centrum Kultury

  • Grafika użytkowa
  • Grajewo

Grajewskie Centrum Kultury zaprasza do udziału w konkursie na logo.

Logo dla Grajewskiego Centrum Kultury

Dla kogo?

Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna (w przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda opiekuna prawnego), która zapoznała się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego postanowienia. Każdy uczestnik może złożyć dowolną liczbę projektów.

Zadanie konkursowe

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego znaku graficznego, który stanie się oficjalnym symbolem Grajewskiego Centrum Kultury i będzie wykorzystywany w jego identyfikacji wizualnej poprzez umieszczanie na szeroko rozumianych materiałach informacyjno-promocyjnych i popularyzatorskich, takich jak m.in. plakaty, foldery, billboardy, postery, rollupy, prezentacje, serwisy internetowe oraz na innych materiałach przygotowywanych, wydawanych bądź zlecanych przez GCK.

Nagrody

Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę w wysokości 2000 PLN brutto.

Terminy

Termin dostarczenia prac konkursowych mija 26.02.2016 r. (decyduje data wpływu do siedziby Organizatora).
Posiedzenie komisji konkursowej odbędzie się do 15.03.2016 r.

Regulamin

Regulamin konkursu można pobrać ze strony:
www.mdk.grajewo.pl/konkurs-na-logo-grajewskiego-centrum-kultury.

Organizator

Grajewskie Centrum Kultury (GCK)
www.mdk.grajewo.pl

Wsparcie

Piszemy o sztuce.
Jeśli chcesz, możesz postawić nam kawę, byśmy mogli dalej to robić.

Partnerzy serwisu

  • Galeria 81 stopni