Mazda Design 2017

  • Wzornictwo
  • Internet

Piękno przyszłości – to hasło przewodnie kolejnej, ósmej już edycji ogólnopolskiego konkursu. Mazda Design 2017/37 to nowa, zdecydowanie odmieniona, odsłona dobrze znanego konkursu projektowego, który od siedmiu lat nagradza najlepsze, nowoczesne projekty z dziedziny designu. Konkurs zyskał nową strukturę i nowe zasady.

Piekno przyszłości - Mazda Design 2017

Dla kogo?

W konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które dokonają prawidłowego zgłoszenia do Konkursu.
W Konkursie mogą brać udział wyłącznie studenci szkół i kierunków projektowych, artystycznych i technicznych oraz absolwenci tych szkół i kierunków, którzy ukończyli studia w latach 2014–2017.
W Konkursie nie mogą być zgłaszane prace, które były już wcześniej zgłaszane lub nagradzane w innych konkursach.

Zadanie konkursowe

Konkurs polega na wykonaniu pracy konkursowej w postaci projektu graficznego w jednej lub w kilku wybranych przez Uczestnika kategoriach:

Wybierając kategorię CZŁOWIEK, uczestnik będzie musiał zaprojektować to, co według niego za 20 lat będzie najbliższe człowieka – przedmiot codziennego użytku – akcesoria, ubranie, biżuterię i wszelkiego rodzaju drobne sprzęty które będą w bezpośrednim kontakcie towarzyszyć człowiekowi w jego całodziennej aktywności w 2037 roku. Projekty mają wnosić nową jakość do życia codziennego, aktywności, pracy i estetyki – rzeczy codziennego użytku zwiększające wygodę życia i zmieniające jego oblicze. Warunkiem poprawnego zgłoszenia w pierwszej kategorii jest wysłanie przez Uczestnika projektu graficznego stworzonej przez niego kreacji wraz z opisem i uzasadnieniem.

Wybierając kategorię PRZESTRZEŃ, Uczestnik będzie musiał zaprojektować to, jak według niego, za 20 lat będzie wyglądało wnętrze Mazdy. W przyszłości to wnętrze i jego nowe funkcje będą determinować kształt zewnętrzny samochodu, jego wygląd, kształt, właściwości. Tu będzie toczyć się życie (lub jego ważna część), tutaj nastąpi połączenie pierwiastka ludzkiego z pierwiastkiem mechanicznym, interakcja pomiędzy człowiekiem a maszyną. Funkcje wnętrza samochodu, kształt, wygląd, wyposażenie, forma zależy od tego, jak Uczestnik wyobraża sobie potrzeby, wygodę, poczucie piękna człowieka w 2037 roku. Warunkiem poprawnego zgłoszenia w drugiej kategorii jest wysłanie przez Uczestnika projektu graficznego stworzonej przez niego kreacji wraz z opisem i uzasadnieniem.

Wybierając kategorię ZNAK, Uczestnik będzie musiał zaprojektować nowy, skończony system znaków graficznych, za pomocą których np. poprzez smartfona, tablet czy ekran na desce rozdzielczej będziemy, według niego kontaktować się w 2037 roku ze swoim samochodem/środkiem transportu. Znaki mają być nie tylko funkcjonalne, ale i estetyczne tak aby mogły opanować wyobraźnię i stać się naturalnym medium kontaktu z maszyną. Ważne, żeby odpowiadały wybranym tendencjom w dziedzinie rozwoju mobilności i technik komunikowania się. Warunkiem poprawnego zgłoszenia w trzeciej kategorii jest wysłanie przez Uczestnika projektu graficznego stworzonej przez niego kreacji wraz z opisem.

Nagrody

Pierwsza Nagroda we wszystkich kategoriach konkursowych.
Statuetka.
Nagroda pieniężna w wysokości 10 000 PLN oraz dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 1 111 PLN, na należny podatek z tytułu wygranej.

Nagroda Publiczności w kategorii ZNAK
Statuetka sygnowana jako Nagroda Publiczności.

Grand Prix
Nagroda pieniężna w wysokości 5 000 PLN oraz dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 555 PLN, na podatek z tytułu wygranej.

Terminy

Konkurs rozpoczął się 28 kwietnia i potrwa do 10 września 2017 r. Rywalizacja prowadzona będzie na stronie www.mazdadesign.pl, gdzie uczestnicy mogą zamieszczać swoje projekty.

Regulamin

Regulamin konkursu znajduje się na stronie: mazdadesign.pl/regulamin.

Organizator

Organizatorem konkursu jest Republic Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.
Przyrzekającym nagrody jest Mazda Motor Logistics Europe, Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 14B.

www.mazdadesign.pl

Wsparcie

Piszemy o sztuce.
Jeśli chcesz, możesz postawić nam kawę, byśmy mogli dalej to robić.

Partnerzy serwisu

  • Galeria 81 stopni