Mazda Design 2018

  • Wzornictwo
  • Internet

Tegoroczna edycja konkursu organizowana jest pod hasłem reVISION. To rewizja sposobu myślenia o współczesnym wzornictwie – poszukiwanie nowych znaczeń, czerpanie z odczytywanej na nowo tradycji, łączenie historycznych i nowatorskich metod tworzenia. To między innymi powrót do niektórych elementów tradycyjnych technik produkcji oraz połączenie odradzającego się rzemiosła z nowoczesnymi technologiami.

Właśnie tak pracują projektanci Mazdy, którzy oprócz zgodności z zasadami filozofii KODO oraz idei JINBA ITTAI, często wprost nawiązują do historii japońskiego rzemiosła. Konkursowe projekty mają w tym roku też dodatkową inspirację – to nowy koncepcyjny model Mazdy: Mazda VISION COUPE, uznany przez jury 33. edycji Festival Automobile International za najpiękniejszy samochód koncepcyjny świata.

Mazda VISION COUPE

Mazda VISION COUPE

Dla kogo?

Uczestnikami konkursu mogą być pojedyncze osoby fizyczne lub zespoły. Uczestnikami (czy to samodzielnie, czy w ramach zespołów) mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które odwiedzą Serwis i dokonają prawidłowego zgłoszenia do Konkursu, opisanego w regulaminie.
Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie studenci i absolwenci kierunków projektowych, artystycznych i technicznych.
W Konkursie nie mogą być zgłaszane prace, które były już wcześniej zgłaszane lub nagradzane w innych konkursach.

Zadanie konkursowe

Konkurs polega na wykonaniu pracy konkursowej w postaci projektu graficznego w jednej lub w kilku kategoriach.

Wybierając kategorię CZŁOWIEK uczestnik będzie musiał zaprojektować osobisty środek transportu (MJO – mobilna jednostka osobista) przeznaczony do samodzielnego poruszania się po mieście. Obiekt może być napędzany siłą mięśni, energią odnawialną albo innego rodzaju napędem. Projekt pojazdu powinien nawiązywać do zasad stylistyki KODO, a jego konstrukcja stanowić połącznie naturalnych i nowoczesnych materiałów. Punktem wyjścia do projektu ma być człowiek, jego ciało, potrzeby, sposób odczuwania przyjemności i doznawania piękna.

Wybierając kategorię PRZESTRZEŃ uczestnik będzie musiał zaprojektować garaż (zewnętrzną bryłę), który będzie stanowił idealne dopełnienie modelu koncepcyjnego Mazda Vision Coupe, samochodu jednocześnie futurystycznego i bardzo tradycyjnego w swoim kształcie. Projekt garażu ma zaakcentować nowoczesność tego modelu, jego minimalistyczne piękno, wyrafinowaną prostotę oraz niezwykłą grę świateł na karoserii. W pracy należy wziąć pod uwagę w jaki sposób projektowany obiekt ma funkcjonować w otaczającej przestrzeni.

Wybierając kategorię ZNAK uczestnik będzie musiał zaprojektować uniwersalny znak promocyjny (logotyp) lub plakat promujący ideę przedmiotu wykonanego ręcznie (hand made) lub w znacznym stopniu z wykorzystaniem pracy rąk (hand touch). Znak powinien być graficzną formą „certyfikatu” który w jednoznaczny sposób będzie oznaczał i promował przedmioty o indywidualnym, autorskim charakterze, wykonane ręcznie lub w znaczącym stopniu ręcznie. Plakat powinien nawiązywać do idei odradzania się rzemiosła i tradycyjnych technik przemysłowych oraz czytelnie i oryginalnie promować wartość jaką jest współczesne rękodzieło.

Nagrody

Pierwsza Nagroda w kategorii CZŁOWIEK
– nagroda pieniężna w wysokości 11 111 PLN, która zostanie pomniejszona o podatek dochodowy od nagród w konkursach i Laureatowi zostanie wypłacona kwota 10 000 PLN,
– specjalna statuetka sygnowana jako nagroda w kategorii CZŁOWIEK Konkursu.

Pierwsza Nagroda w kategorii PRZESTRZEŃ
– nagroda pieniężna w wysokości 11 111 PLN, która zostanie pomniejszona o podatek dochodowy od nagród w konkursach i Laureatowi zostanie wypłacona kwota 10 000 PLN,
– specjalna statuetka sygnowana jako nagroda w kategorii PRZESTRZEŃ Konkursu,
- możliwość realizacji na koszt Przyrzekającego Nagrody makiety projektu garaż dla modelu Mazda Vision Coupe zgodnie ze zwycięskim projektem, w studio projektowym MJZ Macieja Zawadzkiego; właścicielem makiety pozostaje Przyrzekający Nagrody.

Pierwsza Nagroda w kategorii ZNAK
– nagroda pieniężna w wysokości 11 111 PLN, która zostanie pomniejszona o podatek dochodowy od nagród w konkursach i Laureatowi zostanie wypłacona kwota 10 000 PLN,
– specjalna statuetka sygnowana jako nagroda w kategorii ZNAK Konkursu.

Grand Prix
Dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 5 555 PLN, która zostanie pomniejszona o podatek dochodowy od nagród w konkursach i Laureatowi zostanie wypłacona kwota 5 000 PLN.

Terminy

Przyjmowanie zgłoszeń do Konkursu prowadzone jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej od 5 marca 2018 r. od godz. 12:00 do 1 maja 2018 r. do godz. 23:59 poprzez stronę internetową o adresie www.mazdadesign.pl.
Rozstrzygnięcie Konkursu, a w szczególności ogłoszenie Laureatów, będzie ogłoszone na stronie do 10 czerwca 2018 r.

Regulamin

Regulamin konkursu znajduje się na stronie: https://mazdadesign.pl/regulamin.

Organizator

Organizatorem konkursu jest Republic Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.
Przyrzekającym nagrody jest Mazda Motor Logistics Europe Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie.

mazdadesign.pl

Wsparcie

Piszemy o sztuce.
Jeśli chcesz, możesz postawić nam kawę, byśmy mogli dalej to robić.

Partnerzy serwisu

  • Galeria 81 stopni