Młodzi na start IV

  • Wzornictwo
  • Internet

Ruszyła IV edycja organizowanego przez redakcję ELLE Decoration konkursu dla młodych designerów. W tej edycji podobnie jak w poprzednich czekamy na wyjątkowe, oryginalne projekty przygotowane w oparciu o temat konkursu.

MŁODZI NA START 2014

Dla kogo?

W konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, studenci kierunków związanych z wzornictwem przemysłowym, osoby interesujące się wzornictwem przemysłowym, zawodowi projektanci lub nieformalne grupy projektowe złożone z takich osób mogą wziąć udział w konkursie pod warunkiem, że działają na rynku nie dłużej niż 5 lat.

Zadanie konkursowe

Uczestnicy mają przygotować projekty w oparciu o temat konkursu – Ornament w formie użytkowej. Każdy z uczestników może zgłosić maksymalnie dwie prace konkursowe.
Do konkursu mogą zostać zgłoszone prace, które powstały w ciągu ostatnich trzech lat i nie brały udziału w innych konkursach.

Nagrody

Laureat głównej nagrody otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 10 000 PLN.
Organizator zastrzega sobie możliwość wręczenia nagród specjalnych ufundowanych przez patronów lub sponsorów konkursu.

Terminy

Prace należy przesyłać na adres Młodzi na Start Redakcja ELLE Decoration, Burda Media Polska sp. z o.o. ul: Marynarska 15; 02-674 Warszawa. Termin nadsyłania prac – 29.05.2015 r. (decyduje data wpłynięcia pracy).
Wyniki konkursu publicznie ogłoszone zostaną podczas ceremonii wręczania nagród – 5.07.2015.
Lista wyróżnionych osób zakwalifikowanych do wystawy pokonkursowej, zostanie opublikowana do 15.07.2015, na stronie internetowej www.mlodzinastart.elledeco.com.pl.

Regulamin

Regulamin konkursu znajduje się na stronie: Młodzi na Start 2015.

Organizator

Organizatorem konkursu jest Burda Media Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie.
Mecenasem Konkursu jest Centrum Designu Gdynia z siedzibą w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni.

Wsparcie

Piszemy o sztuce.
Jeśli chcesz, możesz postawić nam kawę, byśmy mogli dalej to robić.

Partnerzy serwisu

  • Galeria 81 stopni