Partnerstwo Wschodnie

Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej (STGU) oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych zapraszają do udziału w konkursie na LOGO PARTNERSTWA WSCHODNIEGO.

Partnerstwo Wschodnie

Cel konkursu

Logo Partnerstwa Wschodniego, symbolizujące ideę Partnerstwa Wschodniego, zakładającego bliską integrację polityczną i gospodarczą UE z sześcioma państwami Europy Wschodniej i Kaukazu Południowego: Armenią, Azerbejdżanem, Białorusią, Gruzją, Mołdawią i Ukrainą. Podstawą współpracy w ramach programu są wspólne unijne wartości takie jak: wolność, demokracja, rządy prawa i respektowanie praw człowieka. Logo stanie się elementem identyfikacji graficznej Partnerstwa Wschodniego użytym podczas Szczytu Partnerstwa Wschodniego w Warszawie, 29-30 września 2011 r.

Dla kogo

Konkurs adresowany jest wyłącznie do profesjonalnych projektantów / firm projektowych oraz studentów kierunków projektowych.

Konkurs ma charakter międzynarodowy, w szczególności skierowany jest do projektantów i firm projektowych z Polski oraz krajów Partnerstwa Wschodniego tj. Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy.

Formuła konkursu

Konkurs ma charakter otwarty, trzyetapowy.
I etap – zbieranie portfolio
II etap – zlecenie odpłatne wybranym 10 projektantom / firmom wstępnych koncepcji logotypów
III etap – wybór zwycięskiego logo oraz przygotowanie księgi znaku

Terminy

Data przesłania portfolio — 10 sierpnia 2011.
Ogłoszenie listy 10 wybranych projektantów / firm do II etapu — 17 sierpnia 2011.
Data przesłania propozycji logo przez wybranych projektantów w II etapie — 2 września 2011
Ogłoszenie zwycięzcy — 12 września 2011
Wdrożenie projektu, przygotowanie księgi znaku — 20 września 2011

Warunki udziału w konkursie

Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie do 10 sierpnia 2011 portfolio
w formacie PDF, które zawiera minimum 5 projektów logotypów dla instytucji państwowych, kulturalnych lub o zbliżonej tematyce.
Prace powinny być przesłane w formie elektronicznej adres:  office@stgu.pl

Nagrody

Przygotowanie wstępnej koncepcji w II etapie — 1000 zł brutto.
Wynagrodzenie za ostateczne przygotowanie logotypu — 10 000 zł brutto.
Honorarium za przekazanie praw autorskich zwycięskiego logo — 2000 zł brutto.
Honorarium za przygotowanie księgi znaku zwycięskiego logo — 3000 zł brutto.
Wynagrodzenie zostanie wypłacone po sporządzeniu odrębnej umowy.

Regulamin konkursu oraz wszystkie niezbędne informacje znajdują się na stronie: http://stgu.pl/2011/07/konkurs-na-logo-partnerstwa-wschodniego

Sekretariat konkursu:
Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej
office@stgu.pl
tel. 0048 600 599 011

Organizator:
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Partner:
Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej

Wsparcie

Piszemy o sztuce.
Jeśli chcesz, możesz postawić nam kawę, byśmy mogli dalej to robić.

Partnerzy serwisu

  • Galeria 81 stopni