Polska - konteksty

  • Fotografia
  • Konin

Centrum  Kultury i Sztuki w Koninie zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym.

Polska - konteksty 2016

Dla kogo?

Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do wszystkich fotografujących, bez ograniczenia wiekowego. Osoby niepełnoletnie mogą zgłosić udział w konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów.

Zadanie konkursowe

Temat konkursu Polska - konteksty należy przedstawić poprzez fotografie o charakterze dokumentalnym lub reportażowym. Nadsyłane prace mogą przedstawiać osoby, miejsca, zdarzenia oraz być wyrazem refleksji na temat polskiej rzeczywistości w ujęciu społeczno-kulturowym. Interesuje nas obraz współczesnej Polski, który wyłoni się z nadesłanych prac.
Warunkiem udziału w konkursie jest wykonane fotografii na terenie Polski. Prosimy nie przysyłać zdjęć przyrodniczych.

Zdjęcia zakwalifikowane do wystawy przechodzą na własność organizatora. Prawa autorskie do zgłoszonych zdjęć pozostają własnością ich autorów.

Nagrody

Łączna pula nagród wynosi 5000 PLN.

O podziale nagród decyduje jury. Wypłata nagród nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi - organizator pobierze zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych 10% zryczałtowany podatek od wartości wydanych nagród. Nagrody będą wypłacane przelewem na konto uczestnika.

Terminy

Zgłoszenie należy przesłać lub dostarczyć osobiście do 8.02.2016 (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
Centrum Kultury i Sztuki w Koninie
ul. Okólna 47a
62-510 Konin (woj. wielkopolskie)

z dopiskiem „konkurs fotograficzny”.

Za zgłoszenie zdjęć do Konkursu organizatorzy pobierają wpisowe w kwocie 25 PLN. W ramach opłaty uczestnik otrzyma pokonkursowy katalog.

Regulamin

Regulamin konkursu znajduje się na stronie: Regulamin konkursu Polska-konteksty.

Organizator

Centrum  Kultury i Sztuki w Koninie
ckis.konin.pl

Wsparcie

Piszemy o sztuce.
Jeśli chcesz, możesz postawić nam kawę, byśmy mogli dalej to robić.

Partnerzy serwisu

  • Galeria 81 stopni