Projekt Arting 2017

  • Wzornictwo
  • Internet

Dążenie do równowagi, jest zdaniem naukowców, podstawową zasadą obowiązującą w przestrzeni kwantowej i kosmologicznej. Na poziomie komórek i organizmów złożonych, ekosystemów i społeczności, nauk materialnych i duchowych. Może równowaga powinno stać się ważnym kryterium projektowania przedmiotów i procesów. Równowaga pomiędzy technologią a naturą, kulturą a gospodarką, zyskiem a zdrowiem, potrzebą a konsumpcją, informacją a wolnością.

Konkurs wzornictwa przemysłowego Projekt Arting 2017 nosi tytuł Równowaga. Jest kolejną edycją (2013 – Energia jutra, 2015 – Miejsce w którym żyjemy) poświęconą projektowaniu zrównoważonemu. Konkurs ma formułę międzynarodową i jest elementem polsko-czeskiej akcji edukacyjnej na obszarze Euroregionu Beskidy.

Projekt Arting 2017, Równowaga

Dla kogo?

W konkursie mogą brać udział studenci i absolwenci wydziałów wzornictwa przemysłowego, architektury, uczelni technicznych, projektanci wzornictwa, architekci, inżynierowie i zespoły projektowe.

Zadanie konkursowe

Przedmiotem konkursu są projekty z zakresu wzornictwa przemysłowego wskazujące rozwiązania poprawiające funkcjonowanie człowieka i jego otoczenia zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i poszanowania energii.
Projekty można zgłaszać w trzech kategoriach: Technologia, Środowisko, Edukacja.
Do konkursu mogą być zgłaszane projekty będące w fazie koncepcji, wdrożenia a także projekty już zrealizowane przy czym ilość prac zgłaszanych przez jednego uczestnika lub grupę jest nieograniczona.

Nagrody

W konkursie przewiduje się pulę nagród w wysokości 30 000 PLN.
Nagroda główna 10 000 PLN.
zwycięzca kategorii 4 000 PLN.
Wyróżnienia 1000 PLN.

Terminy

Dokumentację projektową wraz z załącznikami należy złożyć w siedzibie Organizatora do 31.01.2018 roku.
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas ceremonii wręczania nagród na wystawie pokonkursowej w marcu 2018 roku.
Dokładna data i miejsce zostanie zamieszczona na stronie internetowej konkursu.

Regulamin

Regulamin konkursu znajduje się na stronie: arting.flid.pl.

Organizator

Fundacja Ludzie Innowacje Design
Bielsko-Biała
www.flid.pl

Patronat
Urząd Miasta Bielsko-Biała
www.bielsko-biala.pl

Wsparcie

Piszemy o sztuce.
Jeśli chcesz, możesz postawić nam kawę, byśmy mogli dalej to robić.

Partnerzy serwisu

  • Galeria 81 stopni