Promuj technologię gazu skroplonego

  • Grafika użytkowa
  • Internet

Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej oraz Polskie LNG SA zapraszają projektantów do udziału w otwartym konkursie promującym rozwój technologii gazu skroplonego (LNG).

Zaprojektuj plakat promujący technologię gazu skroplonego

Zadanie konkursowe

Uczestnicy mają zaprojektować plakat promujący inwestycję Polskie LNG S.A. - Terminal LNG w Świnoujściu lub promujący rozwój technologii przesyłu gazu skroplonego.

Podstawę merytoryczną Konkursu stanowi portal internetowy www.lng.edu.pl. Uczestnicy Konkursu znajdą tam informacje o technologii skroplonego gazu ziemnego oraz spółce Polskie LNG odpowiadającej za budowę w Świnoujściu terminalu LNG, który umożliwi odbiór gazu ziemnego dostarczanego do Polski drogą morską praktycznie z dowolnego kierunku na świecie.

Na konkurs można nadesłać dowolną ilość projektów, dozwolone jest stosowanie dodatkowych haseł i treści.

Dla kogo?

Konkurs adresowany jest do projektantów, firm projektowych oraz studentów kierunków projektowych w Polsce i za granicą. Prace można zgłaszać indywidualnie lub zespołowo.
Konkurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich.

Nagrody

Na laureatów konkursu czeka łączna pula nagród w wysokości 10 000 zł.

I miejsce – 5000 PLN
II miejsce – 3000 PLN
III miejsce – 2000 PLN

Spośród nadesłanych prac jury wyróżni dodatkowo 9 projektów. Wszystkie nagrodzone i wyróżnione projekty zostaną umieszczone w kalendarzu  spółki Polskie LNG na 2015 rok.

Termin

Propozycje plakatów w formacie PDF należy wysyłać w formie elektronicznej na adres: lng@stgu.pl, do 24 października 2014.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 31 października 2014.

Regulamin

Szczegółowy regulamin konkursu można znaleźć pod linkiem:
Regulamin konkursu na plakat Polskie LNG SA (pdf, 400 KB)

Jury

Nadesłane prace oceni jury w składzie:
Prof. Lech Majewski - wykładowca ASP w Warszawie
Dr Dawid Korzekwa – wykładowca ASP w Katowicach
Maciej Mazur – Dyrektor Biura Komunikacji Korporacyjnej Polskie LNG S.A.
Łukasz Witkowski - Kierownik Biura Komunikacji Korporacyjnej Polskie LNG S.A.

Organizator

Polskie LNG S.A. jest spółką celową powołaną w 2007 roku do budowy terminalu LNG w Świnoujściu, czyli instalacji do odbioru i regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego (ang. LNG – Liquefied Natural Gas) dostarczanego drogą morską praktycznie z dowolnego kierunku na świecie. Powstający w Świnoujściu terminal LNG jest pierwszym tego typu projektem infrastrukturalnym nie tylko w Polsce, ale także w Europie Środkowo-Wschodniej, który ma na celu dywersyfikację źródeł dostaw gazu do kraju oraz poprawę bezpieczeństwa energetycznego całego regionu.

www.lng.edu.pl

Wsparcie

Piszemy o sztuce.
Jeśli chcesz, możesz postawić nam kawę, byśmy mogli dalej to robić.

Partnerzy serwisu

  • Galeria 81 stopni