Rytm Światła - Miejsce dla sztuki

  • Wzornictwo
  • Warszawa

Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego we współpracy z Agencją SOMA oraz śląskimi pracowniami Goczołowie Architekci Studio Autorskie i Pracownią OVO Grąbczewscy Architekci zaprasza do udziału w kreatywnym konkursie Rytm Światła – Miejsce dla sztuki w kulturach świata.

Rytm Światła - Miejsce dla sztuki

Dla kogo?

Konkurs skierowany jest do osób związanych z architekturą, sztuką, wzornictwem przemysłowym a także z wszelkimi innymi dziedzinami nauki.
W konkursie mogą uczestniczyć, jako autorzy prac, osoby fizyczne indywidualnie lub w zespołach. Zespoły mogą być interdyscyplinarne.

Zadanie konkursowe

Zadaniem konkursowym jest zaprezentowanie projektu z wymyślonym przez siebie miejscem dla sztuki w którym oświetlenie odgrywać będzie główną rolę przy jego kształtowaniu. Projekt może mieć czysto teoretyczny charakter. Istotne jest przedstawienie toku myślenia i powodów kolejnych kreatywnych decyzji projektowych.
Ważnym elementem jest osadzenie miejsca dla sztuki w konkretnym kontekście kulturowym, który to kontekst będzie miał wyraźny wpływ na filozofię procesu tworzenia i produkt końcowy.

Pod pojęciem miejsce dla sztuki rozumiemy: muzea, galerie sztuki, pawilony wystawowe, elementy małej architektury towarzyszące sztuce, miejsca użyteczności publicznej i komercyjnej, czy też wystawy plenerowe i instalacje w krajobrazie, przy których kształtowaniu dużą rolę odgrywać będzie światło.

Zadaniem konkursowym jest również zaprezentowanie detalu w którym oświetlenie sztuczne i naturalne lub naturalne czy też sztuczne odgrywać będzie główną rolę przy jego kształtowaniu. Przy projektowaniu i kreowaniu należy zastosować rozwiązania oświetleniowe firmy LUG czyli oprawę lub oprawy oświetleniowe o odpowiednich parametrach świetlnych i walorach dekoracyjnych.

Nagrody

Sąd konkursowy przyzna nagrody pracom wybranym spośród prac zakwalifikowanych do grupy finałowej zgodnie z kryteriami wynikającymi z warunków konkursu.

NAGRODA I – 1000 $
NAGRODA II – 500 $
NAGRODA III – 500 $
3 WYRÓŻNIENIA – dyplom

Autorzy prac zakwalifikowanych do finału, a nie będący laureatami, otrzymają dyplomy. Sąd konkursowy zastrzega sobie prawo zmiany liczby Nagród i Wyróżnień. Firma LUG Light Factory może ufundować nagrody rzeczowe nagrodzonym laureatom.

Terminy

Zgłoszenia wraz z dokumentacją należy dostarczyć w terminie do 31 stycznia 2017 roku na adres: Agencja SOMA ul. Bronikowskiego 1, 02-796 Warszawa (liczy się data stempla pocztowego) z dopiskiem RYTM ŚWIATŁA.

Regulamin

Regulamin konkursu oraz komplet informacji o wydarzeniu, znajduje się na stronie:
Rytm Światła – Miejsce dla sztuki w kulturach świata.

Organizator

Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego
www.pzpo.pl

Współorganizatorzy: Goczołowie Architekci Studio Autorskie, OVO Grąbczewscy Architekci, Agencja SOMA.

Wsparcie

Piszemy o sztuce.
Jeśli chcesz, możesz postawić nam kawę, byśmy mogli dalej to robić.

Partnerzy serwisu

  • Galeria 81 stopni