Śląska Fotografia Prasowa 2015

  • Fotografia
  • Katowice

Głównym celem przedsięwzięcia jest promocja regionu, jak również dokumentacja wydarzeń i przemian zachodzących wokół nas. Fotoreporterzy zgłaszają swoje najlepsze zdjęcia wykonane w poprzednim roku. Najlepsze fotografie konkursowe wybiera profesjonalne jury. Wyróżnione prace są eksponowane na wystawie w holu głównym Biblioteki Śląskiej. Czytelnicy katowickiej książnicy przyznają Nagrodę im. Krystyny Bochenek. W tegorocznej edycji konkursu przewidziano także nagrodę specjalną za najlepszą fotografię lub serię zdjęć inspirowanych życiem muzycznym Katowic.

Śląska Fotografia Prasowa 2014
Śląska Fotografia Prasowa 2014 – I nagroda – Podziemny protest, Maciej Jarzębiński

Dla kogo?

W konkursie mogą uczestniczyć profesjonalni fotograficy, freelancerzy i amatorzy współpracujący ze śląskimi gazetami i portalami internetowymi lub zamieszkali na Śląsku (województwo śląskie, dolnośląskie, opolskie oraz województwo morawsko-śląskie Republiki Czeskiej).

Zadanie konkursowe

Na konkurs moga byc nadsyłane zarówno prace publikowane, jak i niepublikowane, wykonane od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.
Zdjęcia mogą byc czarno-białe lub kolorowe. Tematyka prac jest dowolna.

Nadesłane na konkurs prace nie będą zwracane. Zostaną włączone do zbiorów Biblioteki Ślaskiej.

Nagrody

I nagroda – 3500 PLN
II nagroda – 2500 PLN
III nagroda – 2000 PLN

Terminy

Zdjęcia można wysłać pocztą na adres:
Biblioteka Śląska
Dział Promocji
plac Rady Europy 1
40-021 Katowice
z dopiskiem na kopercie Śląska Fotografia Prasowa 2015.

lub dostarczyć osobiście do Działu Promocji Biblioteki Śląskiej. Termin składania prac upływa 10.02.2016 (decyduje data stempla pocztowego). Wystawę będzie można oglądać w Bibliotece Śląskiej przez cały marzec, a uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 18.03.2016.

Obrady jury odbeda sie w dwóch etapach – pierwsze w lutym 2016 roku, drugie w marcu 2016 roku.

Regulamin

Regulamin konkursu znajduje się na stronie: www.bs.katowice.pl/SFP 2015 (pdf, ok. 600 KB)

Organizatorzy

Biblioteka Śląska
www.bs.katowice.pl

Syndykat Dziennikarzy Województwa Morawsko-Śląskiego i Ołomunieckiego

Wsparcie

Piszemy o sztuce.
Jeśli chcesz, możesz postawić nam kawę, byśmy mogli dalej to robić.

Partnerzy serwisu

  • Galeria 81 stopni