Sztuka Widzenia

Nicolaus Copernicus University SPIE Student Chapter oraz Nicolaus Copernicus University OSA Student Charter – koła naukowe działające przy Instytucie Fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – zapraszają do udziału w konkursie na projekt i wykonanie prototypu zabawki dla dziecka słabowidzącego.

Założenia
Celem konkursu jest wyłonienie oryginalnego, kreatywnego projektu wraz z wykonanym prototypem zabawki dla dziecka słabowidzącego w wieku 3-4 lat. Dodatkowo konkurs ma na celu zwrócenie uwagi na problem dzieci słabowidzących, brak przedszkoli przygotowanych do ich przyjęcia oraz niedostateczną akceptację otoczenia.

Temat
Zabawka dla dziecka słabowidzącego.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do wszystkich zainteresowanych osób – w szczególności studentów i absolwentów kierunków ścisłych, technicznych i projektowych.
Prace konkursowe mogą być zgłaszane indywidualnie i zespołowo (maksymalnie cztery osoby).

Termin
Prace przyjmowane będą do 31 lipca 2011.

Nagrody
Pierwsza nagroda to 5000 PLN, druga 3000 PLN, a trzecia 1000 PLN.

Prototyp wraz z umieszczonym w środku formularzem zgłoszeniowym (dwie koperty) należy przesłać pocztą, kurierem lub dostarczyć osobiście do 31 lipca 2011 roku (liczy się data stempla pocztowego) pod adres:
Konkurs „Sztuka widzenia”
Koło Naukowe SPIE Instytut Fizyki UMK
ul. Grudziądzka 5/7 87-100 Toruń.

kontakt:
osa@fizyka.umk.pl, tel. (48) 56 611 32 14

Organizatorzy:
Nicolaus Copernicus University SPIE Student Chapter
Nicolaus Copernicus University OSA Student Charter
sztuka-widzenia.fizyka.umk.pl

Wsparcie

Piszemy o sztuce.
Jeśli chcesz, możesz postawić nam kawę, byśmy mogli dalej to robić.

Partnerzy serwisu

  • Kancelaria Adwokacka Szczepański
  • Galeria 81 stopni