Wrocław - Europejska Stolica Kultury 2016

  • Grafika
  • Wrocław

Krzysztof Maj, dyrektor Biura Festiwalowego Impart 2016, ogłosił konkurs na nowe logo Wrocławia jako ESK 2016.

Wrocław

Dla kogo?

Konkurs ma charakter otwarty, jednoetapowy, ogólnopolski. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna (pełnoletnia) bądź prawna, która zapoznała się z regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

Zadanie konkursowe

Nowe logo powinno być znakiem nowoczesnym i oddającym prestiż, jaki niesie ze sobą tytuł ESK. Powinno akcentować w pierwszej kolejności nazwę Wrocław, w drugiej rok 2016, w trzeciej tytuł Europejskiej Stolicy Kultury.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego znaku graficznego odzwierciedlającego ideę Wrocław – Europejska Stolica Kultury 2016.

Nagrody

Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę w wysokości 15 000 zł brutto (słownie: piętnaście tysięcy złotych brutto).

Termin

Prace można składać w siedzibie Organizatora do 22 stycznia 2013 r. do godz. 15.00.
Ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż 22 lutego 2013 r.

Jury

Jarosław Broda - dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia
Tomasz Broda - wykładowca ASP we Wrocławiu, Wydział Grafiki i Sztuki Mediów
Radosław Drabik - dyrektor zarządzający, Stowarzyszenie Nowe Horyzonty
Wioletta Krajewska – dyrektor, Centrum Sztuki WRO
Krzysztof Maj – dyrektor generalny, BF Impart 2016, przewodniczący komisji
Paweł Romaszkan – dyrektor Wydziału Promocji Urzędu Miejskiego Wrocławia
Grażyna Skarżyńska – wykładowca Szkoły Strategii Marki przy Stowarzyszeniu Komunikacji Marketingowej SAR
Aleksandra Wasilkowska – architektka, artystka wizualna, kuratorka
Magdalena Wosik - wykładowca ASP we Wrocławiu, Wydział Grafiki i Sztuki Mediów.

Regulamin

Szczegółowy regulamin, w tym kryteria oceny prac konkursowych, oraz karta zgłoszeniowa i skład komisji konkursowej są dostępne na stronie internetowej: wroclaw-europejska-stolica-kultury-2016.

Organizator

Biuro Festiwalowe Impart 2016 (BF Impart 2016)
ul. Komuny Paryskiej 39-41, 50-451 Wrocław
www.impart.art.pl

Wsparcie

Piszemy o sztuce.
Jeśli chcesz, możesz postawić nam kawę, byśmy mogli dalej to robić.

Partnerzy serwisu

  • Galeria 81 stopni