Zachodniopomorski witacz

  • Architektura
  • Internet

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza konkurs na opracowanie koncepcji wizualnej witacza – znaku promocyjno-informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego – elementu małej architektury, ustawionego w skrajni drogi, trwale związanego z gruntem, który zostanie ustawiony przy wojewódzkich i powiatowych drogach na granicach Województwa Zachodniopomorskiego.

Zachodniopomorski witacz

Dla kogo?

Konkurs ma charakter otwarty i jednoetapowy. Skierowany jest do wszystkich zainteresowanych osób powyżej 18 roku życia, a w szczególności do grafików i studentów kierunków artystycznych i architektonicznych.

Zadanie konkursowe

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji wizualnej „witacza” - znaku promocyjnoinformacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego – elementu małej architektury, ustawionego w skrajni drogi, trwale związanego z gruntem, który zostanie ustawiony przy wojewódzkich i powiatowych drogach na granicach Województwa Zachodniopomorskiego.

Nagrody

W Konkursie zostanie przyznana jedna pieniężna nagroda główna w wysokości: 10 000 PLN brutto pomniejszona o wszelkie należności o charakterze publicznoprawnym.
Komisja może przyznać nagrodę wyróżnienia w postaci nagrody rzeczowej lub finansowej.

Terminy

Prace konkursowe można składać do 30 czerwca 2015 r. – decyduje termin dostarczenia pracy do Sekretariatu Konkursu lub data stempla pocztowego.
Rozstrzygniecie Konkursu nastąpi w terminie do 17 lipca 2015 r., chyba że zajdzie konieczność ponownego zebrania się Komisji Konkursowej. W tej sytuacji nowy termin zostanie opublikowany na stronach internetowych Organizatora związanych z Konkursem.

Regulamin

Regulamin konkursu znajduje się na stronie: bip.rbip.wzp.pl/konkurs na opracowanie witacza.

Organizator

Województwo Zachodniopomorskie, ul. Korsarzy 34, Szczecin
www.wzp.pl

Wsparcie

Piszemy o sztuce.
Jeśli chcesz, możesz postawić nam kawę, byśmy mogli dalej to robić.

Partnerzy serwisu

  • Galeria 81 stopni