Życie jest piękne

  • Fotografia
  • Internet

Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny, organizowany przez Kieleckie Centrum Kultury od 2006 roku. Pomysłodawcą przedsięwzięcia jest Prezydent Kielc Wojciech Lubawski, patronat artystyczny natomiast sprawuje Związek Polskich Artystów Fotografików.

Jego celem jest powstanie zbioru unikatowych prac fotograficznych oraz kolekcjonerskiego kalendarza, składającego się z 12 nagrodzonych zdjęć (seria limitowana 1000 egzemplarzy). Wydawany jest on w grudniu, kiedy zamykamy stary rok.

Ponadto, po każdej edycji konkursu organizowana jest wystawa, składająca się z 24 zdjęć wyróżnionych i nagrodzonych, która, dzięki inicjatywie Związku Polskich Artystów Fotografików, prezentowana jest w różnych galeriach na terenie całego kraju. Prace można również podziwiać na frontonie budynku KCK. Zawieszone w specjalnie skonstruowanych kasetonach o wymiarach 2.50x3.20 m, podświetlone, towarzyszą mieszkańcom Kielc przez kolejny rok kalendarzowy.

Życie jest piękne - fot. Michał Jaroń, jeden z 12 zwycięzców edycji 2013
fot. Michał Jaroń, jeden z 12 zwycięzców edycji 2013

Dla kogo?

Konkurs ma charakter otwarty. Mogą brać w nim udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne lub osoby niepełnoletnie reprezentowane przez rodziców lub opiekunów. Na konkurs będą przyjmowane prace nowe, wcześniej nie publikowane.

Zadanie konkursowe

Czy życie jest piękne? Oczywiście, że tak. Dla każdego piękno to coś bardzo osobistego.
W kadrze można zatrzymać ulotne chwile szczęścia, warte zapamiętania momenty, magię uczuć czy majestat przyrody. Wszystko zaczarowane w artystycznym bezruchu żyje wiecznie.
Kategorie tematyczne: człowiek, natura, miasto, kulinaria.

Nagrody

Jury przyzna 12 równorzędnych nagród pieniężnych po  2 000 zł.

Terminy

Organizator czeka na zgłoszenia do 30.09.2014.
Nagród i gala odbędzie się w Kieleckim Centrum Kultury 05.12.2014.

Jury

Andrzej Borys, Ks. Leszek Skorupa, Michał Gdak, Waldemar Kozub, Wiesław Turno.

Regulamin

Regulamin konkursu znajduje się na stronie:
http://zjp.kck.com.pl/regulamin2014_zjp.pdf

Organizator

Kieleckie Centrum Kultury, Plac Moniuszki 2b, Kielce
kck.com.pl

Wsparcie

Piszemy o sztuce.
Jeśli chcesz, możesz postawić nam kawę, byśmy mogli dalej to robić.

Partnerzy serwisu

  • Galeria 81 stopni