Adobe InDesign bez tajemnic

  • Warsztaty
  • Kraków

Adobe InDesign bez tajemnic

Zapraszamy na pięciodniowe warsztaty Adobe® InDesign® bez tajemnic – kurs od podstaw 5×8

Program kursu

Przestrzeń robocza (panele, narzędzia, ramka aplikacji, tryby wyświetlania strony).

Struktura dokumentu (linie pomocnicze, ramki tekstowe, wątek, style, obiekty graficzne, weryfikacja dokumentu).

Siatki i strony wzorcowe (siatka strony, marginesy, linie bazowe, łamy, wzorcowe, numeracja stronic, żywe paginy, edycja preferencji programu).

Jednostki typograficzne (punkt postscriptowy, przeliczanie jednostek).

Dokumenty wielostronicowe (nowy dokument, dodawanie, usuwanie stron, zapisywanie ustawień dokumentu).

Ramki tekstowe (importowanie i edycja tekstu, tworzenie ramek tekstowych, przelewanie tekstu, wiązanie ramek tekstowych, sterowanie przepływem tekstu, edytor wątków, sprawdzanie pisowni, wyrównywanie w pionie, wielołamowość).

Typografia, interlinia, krój i stopień pisma, wyrównywanie akapitu, tworzenie inicjałów, tabulatory, odstępy międzywyrazowe i międzyliterowe, dodawanie linii pod akapitem, optyczna korekta marginesów, wyrównywanie w pionie, opcje justowania.

Mikrotypografia (znaki interpunkcyjne, łącznik, wielokropek, światła znaczące, panel glifów, standard unicode, funkcje zecerskie, ligatury, dyftongi, ornamenty, cyfry szkockie, cyfry nautyczne, odmiany kontekstowe, warianty nagłówkowe, odmiany optyczne, grep a funkcje zecerskie).

Dzielenie wyrazów (opcje dzielenia wyrazów, dywizy i łączniki, atrybut No Break, słownik użytkownika, wymuszenie podziału wyrazu, niedzielenie wyrazu).

Obsługa koloru, modele barw, gradienty, tworzenie kolorów dodatkowych, zarządzanie kolorem.

Style znakowe, współpraca z edytorem tekstu.

Style akapitowe (Basic Paragraph, tworzenie, stosowanie, edycja, porządkowanie stylów, dziedziczenie atrybutów stylu, arkusze stylów.
Style zagnieżdżone, i zagnieżdżone wierszowe.

Style obiektowe, style tabel i komórek.

Style grepowe.

Przygotowanie tekstu w edytorze tekstu, globalne aktualizowanie stylów, import tekstu z innego dokumentu.

Ramki graficzne, wyrównywanie obiektów, warstwy, importowanie i edycja grafiki, grafika wektorowa i rastrowa, zarządzanie łączami, jakość wyświetlania, aktualizowanie zmienionych obrazów, kanały alfa, tworzenie bibliotek, zarządzanie obiektami za pomocą bibliotek.

Oblewanie tekstem (oblewanie regularnych i nieregularnych kształtów, ignorowanie oblewania).

Tabulatory, tabele, listy.

Tabele (główka, stopka, boczek tabeli, formatowanie tekstu w tabelach, dodawanie elementów graficznych do tabel).

Przezroczystość.

Obsługa długich dokumentów.

Drukowanie i eksportowanie dokumentu.

Forma kursu

Kurs składa się z wykładów oraz zajęć warsztatowych w pracowni wyposażonej w drukarkę laserową i dostęp do internetu (wi fi). Wykłady, prezentacje zadań wykonywanych przez uczestników oraz korekty i dyskusje odbywać się będą w pracowni.

Narzędzia i materiały

Każdy uczestnik kursu musi dysponować laptopem i dowolną wersją programu Adobe® InDesign® CS. Wskazana jest wersja minimum CS2 oraz program MS Word lub inny edytor tekstów obsługujący style akapitowe i znakowe.

Liczba godzin

40 godzin (5 dni po 8 godzin dziennie). Zajęcia będą dobywać się od 8 do 17 z godzinną przerwą. Dodatkowo przewidziane są przerwy kawowe w trakcie zajęć.

Uczestnicy

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich zainteresowanych projektowaniem wydawniczym. Nie ma ograniczeń wynikających z poziomu wykształcenia lub wieku. Celem kursu jest nauka oprogramowania ze szczególnym uwzględnieniem typografii.

Liczba uczestników: 14–18.

Termin

Kurs odbędzie się w Krakowie od 30 listopada do 4 grudnia 2011 roku.
Formularz zgłoszeniowy należy wysłać do 17 listopada 2011 roku mailem na adres: typo@d2d.pl lub faksem: 12 432 08 52 .

Cena kursu

Koszt udziału w warsztatach: 861,00 zł (w tym 23% VAT-u).
Dla uczestników poprzednich kursów 5x8 cena 676,50 zł (w tym 23% VAT-u).

Wykładowca

Robert Oleś – projektant i  wydawca - www.d2d.pl.
Wykłada m.in. na Akademickim Kursie Typografii, w Warszawskiej Wyższej Szkole Humanistycznej, na Podyplomowych Studiach Edytorskich na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Wsparcie

Piszemy o sztuce.
Jeśli chcesz, możesz postawić nam kawę, byśmy mogli dalej to robić.

Partnerzy serwisu

  • Kancelaria Adwokacka Szczepański
  • Galeria 81 stopni