InDesign bez tajemnic

  • Warsztaty
  • Kraków

Zapraszamy na pięciodniowe warsztaty Adobe® InDesign® bez tajemnic – kurs intensywny.

InDesign bez tajemnic

Program kursu

Celem szkolenia jest przyswajanie wymienionych poniżej opcji w trakcie projektowanie i składania wyznaczonego przez wykładowcę ćwiczenia, tak aby nauczyć się metodycznej a nie intuicyjnej pracy z programem.

Wybrane zagadnienia z programu zajęć.
Struktura dokumentu (linie pomocnicze, ramki tekstowe, wątek, style, obiekty graficzne, weryfikacja dokumentu).
Siatki i strony wzorcowe (siatka strony, marginesy, linie bazowe, łamy, wzorcowe, numeracja stronic, żywe paginy, edycja preferencji programu).
Dokumenty wielostronicowe (nowy dokument, dodawanie, usuwanie stron, zapisywanie ustawień dokumentu).
Ramki tekstowe (importowanie i edycja tekstu, tworzenie ramek tekstowych, przelewanie tekstu, wiązanie ramek tekstowych, sterowanie przepływem tekstu, edytor wątków, sprawdzanie pisowni, wyrównywanie w pionie, wielołamowość).
Typografia, interlinia, krój i stopień pisma, wyrównywanie akapitu, tworzenie inicjałów, tabulatory, odstępy międzywyrazowe i międzyliterowe, dodawanie linii pod akapitem, optyczna korekta marginesów, wyrównywanie w pionie, opcje justowania.
Mikrotypografia (znaki interpunkcyjne, łącznik, wielokropek, światła znaczące, panel glifów, standard unicode, funkcje zecerskie, ligatury, dyftongi, ornamenty, cyfry szkockie, cyfry nautyczne, odmiany kontekstowe, warianty nagłówkowe, odmiany optyczne, grep a funkcje zecerskie).
Style znakowe, współpraca z edytorem tekstu. Style akapitowe (Basic Paragraph, tworzenie, stosowanie, edycja, porządkowanie stylów, dziedziczenie atrybutów stylu, arkusze stylów. Style zagnieżdżone, i zagnieżdżone wierszowe. Style obiektowe, style tabel i komórek.
Przygotowanie tekstu w edytorze tekstu, globalne aktualizowanie stylów, import tekstu z innego dokumentu.
Ramki graficzne, wyrównywanie obiektów, warstwy, importowanie i edycja grafiki, grafika wektorowa i rastrowa, zarządzanie łączami, jakość wyświetlania, aktualizowanie zmienionych obrazów, kanały alfa, tworzenie bibliotek, zarządzanie obiektami za pomocą bibliotek.
Obsługa długich dokumentów.
Drukowanie i eksportowanie dokumentu.

Forma kursu

Kurs składa się z wykładów oraz zajęć warsztatowych w pracowni wyposażonej w drukarkę laserową i dostęp do internetu (wi fi). Wykłady, prezentacje zadań wykonywanych przez uczestników oraz korekty i dyskusje odbywać się będą w pracowni.

Narzędzia i materiały

Każdy uczestnik kursu musi dysponować laptopem i dowolną wersją programu Adobe® InDesign® CS. Wskazana jest wersja minimum CS2 oraz program MS Word lub inny edytor tekstów obsługujący style akapitowe i znakowe.

Liczba godzin

35 godzin (5 dni po 7 godzin dziennie). Zajęcia będą dobywać się od 9 do 17 z godzinną przerwą. Dodatkowo przewidziane są przerwy kawowe w trakcie zajęć.

Uczestnicy

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich zainteresowanych projektowaniem wydawniczym. Nie ma ograniczeń wynikających z poziomu wykształcenia lub wieku. Celem kursu jest nauka oprogramowania ze szczególnym uwzględnieniem typografii.

Liczba uczestników: 14–18.

Termin

Kurs odbędzie się w Krakowie.

Termin 1: 23-27 maja.
Formularz zgłoszeniowy należy wysłać do 5 maja 2012 roku

Termin 2: 27 czerwca - 1 lipca.
Formularz zgłoszeniowy należy wysłać do 8 czerwca 2012 roku mailem na adres: typo@d2d.pl lub faksem: 12 432 08 52.

Cena kursu

Koszt udziału w warsztatach: 861,00 zł (w tym 23% VAT-u).
Dla uczestników poprzednich kursów 5x8 cena 676,50 zł (w tym 23% VAT-u).

UWAGA! – Zostały jeszcze dwa wolne miejsca na kurs majowy.

Wykładowca

Robert Oleś – projektant i  wydawca - www.d2d.pl.
Wykłada m.in. na Akademickim Kursie Typografii, w Warszawskiej Wyższej Szkole Humanistycznej, na Podyplomowych Studiach Edytorskich na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Wsparcie

Piszemy o sztuce.
Jeśli chcesz, możesz postawić nam kawę, byśmy mogli dalej to robić.

Partnerzy serwisu

  • Kancelaria Adwokacka Szczepański
  • Galeria 81 stopni