O wieży raz jeszcze

  • Wystawa
  • Zielona Góra

ARTYSTA-DZIEŁO-ODBIORCA - spotkania ze sztuką, cykl V

Pod takim hasłem Galeria PRO ARTE prezentuje cykl wystaw, którego celem jest przybliżenie mieszkańcom naszego miasta i regionu sylwetek twórców, pokazanie różnorodności ich artystycznych postaw i form wypowiedzi.

Jednia czyli ambiwalencja wieży

Kiedy i gdzie

04.11 - 18.11.2011, Galeria Pro Arte
ul. Stary Rynek 2-3, Zielona Góra

Wernisaż wystawy: 4 listopada 2011, godz. 18.00.

Hanna Maria Ograbisz-Krawiec

Artysta rzeźbiarz. Urodzona w Poznaniu. Studia w latach 1980-85 w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu. Dyplom w zakresie rzeźby i tkaniny artystycznej w pracowniach: Prof. Olgierda Truszyńskiego i prof. Magdaleny Abakanowicz. W latach 1987-96 asystentka prof. O. Truszyńskiego.
Liczne wystawy, autorka wielu rzeźbiarskich environnement i aranżacji plenerowych.
W twórczości artystycznej akcentuje problem zależności formy rzeźbiarskiej wobec szeroko rozumianej przestrzeni i otoczenia. Podejmuje refleksje na temat duchowości i egzystencji człowieka przy wykorzystaniu form abstrakcyjnych oraz różnorodnych konwencji figuratywnych.
Do roku 2005 r. pracowała na stanowisku adiunkta II° na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, później w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach również na stanowisku adiunkta II°. Obecnie pracuje w Uniwersytecie Zielonogórskim na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

Wsparcie

Piszemy o sztuce.
Jeśli chcesz, możesz postawić nam kawę, byśmy mogli dalej to robić.

Partnerzy serwisu

  • Galeria 81 stopni