W drodze - razem ze mną

  • Malarstwo
  • Legnica

Wystawa W drodze – razem ze mną jest związana z jubileuszem 40-lecia pracy twórczej i akademickiej prof. Piotra Błażejewskiego.

Epitafium VI, olej, akryl na płótnie, 2012
Epitafium VI, olej, akryl na płótnie, 2012

Błażejewski to jeden z najważniejszych malarzy wrocławskiego strukturalizmu. Tworzy abstrakcję geometryczną. Pracuje cyklami. Jeszcze na studiach rozpoczął prace nad cyklem Architektura Koloru, następnie powstały: Interferencje, Refleksy/-je, Kolekcje, Nieprawdopodobne Figury Geometryczne, Znaki Krzyża, Epitafia oraz ostatnio Obiekty Malarskie. W jego dorobku są także pomniejsze cykle malarskie. Artysta był uczestnikiem ok. 250 wystaw w kraju i za granicą (w tym ok. 50 wystaw indywidualnych i 40 wystaw zagranicznych). Kilkakrotnie zdobywał nagrody w prestiżowych konkursach malarstwa. Uwielbia spotkania i wymianę doświadczeń z innymi artystami oraz młodzieżą, przede wszystkim na letnich plenerach w Polsce i za granicą. Uczestniczył w ok. 50 takich przedsięwzięciach, wielokrotnie sam je organizował. Ma też pasję kolekcjonerską – od lat systematycznie gromadzi prace malarskie, graficzne i ceramiczne.

Piotr Błażejewski
W moim malarstwie, szerzej w mojej sztuce, poszukuję porządku oraz harmonii. Często myślę o nieskończoności i ciągłości, o tym, co jest za nami i tym czego właśnie doświadczamy. Staram się, żeby moje obrazy były proste, syntetyczne i aby właśnie to decydowało o ich sile. W związku z tym upraszczam, odrzucam, eliminuję, oczyszczam... Płaszczyzny koloru, światła i formy pragnę doprowadzić do perfekcji. Buduję swoje malarstwo z najprostszych elementów –  płaszczyzn, linii. Często różnicuję fakturę stosując swego rodzaju frottage.

Wystawie towarzyszy obszerna monografia zatytułowana W drodze – razem ze mną. To opowieść-album poświęcona sztuce jubilata oraz zaproszonym przez niego malarzom, współpracownikom i przyjaciołom, wśród których znaleźli się: A. Mazurkiewicz, K. Maliszewska, W. Gołkowska, K. Jarodzki, A. Dobrzaniecki, P. Lewandowski-Palle, S. Kortyka, P. Kielan, J. Jaroszewski, A. Brudzińska. Wszyscy oni reprezentują dokonania wrocławskiego środowiska artystycznego na przestrzeni kilku dziesięcioleci. Monografia jest opatrzona obszernymi i wnikliwymi analizami krytycznymi autorstwa A. Kostołowskiego, P. Lewandowskiego-Palle, A. Jarosza, B. Kowalskiej, L. Dmochowskiej.

Kiedy i gdzie?

30.01 – 28.02.2015

Galeria Sztuki (pl. Katedralny 1)
RING (Rynek 12)
Legnica

Wernisaż wystawy: 6 lutego 2015, godz. 17.30. Wstęp wolny.

Organizator

Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu
Dolnośląski Festiwal Artystyczny OKiS

Piotr Błażejewski

Piotr Błażejewski, fot. ASP Wrocław
Piotr Błażejewski, fot. ASP Wrocław

Ur. 4 lutego, 1950 r. w Kluczborku. Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. S. Kopystyńskiego we Wrocławiu, w pracowni malarstwa i rysunku Krzesławy Maliszewskiej. W l. 1969-75 studia malarskie w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu (obecnie ASP). Dyplom z malarstwa w pracowni doc. Alfonsa Mazurkiewicza na podstawie cyklu prac pt. Architektura koloru oraz w Pracowni Projektowania Malarstwa w Architekturze i Urbanistyce doc. Mieczysława Zdanowicza. W l. 1977-81 asystent w Pracowni Malarstwa i Rysunku st. wykładowcy Feliksa Podsiadłego w macierzystej uczelni. W l. 1981 - 88 st. asystent w Pracowni Malarstwa i Rysunku doc. Konrada Jarodzkiego, od 1989 r. po uzyskaniu tzw. kwalifikacji I stopnia adiunkt w tej pracowni. W 1998 r. uzyskał habilitację na podstawie pracy pt. Obecność geometrii w malarstwie. Nieeuklidesowa, czterowymiarowa koncepcja przestrzeni obrazowej w Pracowni Malarstwa i Rysunku prof. Wandy Gołkowskiej. W 1999 r. uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego oraz objął Pracownię Malarstwa i Rysunku.

Od 2000 r. wykładowca również w Instytucie Architektury Krajobrazu ówczesnej Akademii Rolniczej we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy) oraz w Pracowni Malarstwa i Rysunku studiów wieczorowych ASP we Wrocławiu. W 2002 r. uzyskał tytuł profesora tytularnego nadany przez Prezydenta Polski Aleksandra Kwaśniewskiego. W 2004 r. otrzymał tytuł profesora zwyczajnego nadany przez Senat ASP we Wrocławiu.

Wsparcie

Piszemy o sztuce.
Jeśli chcesz, możesz postawić nam kawę, byśmy mogli dalej to robić.

Partnerzy serwisu

  • Galeria 81 stopni