W poszukiwaniu odpowiedniej formy

W poszukiwaniu odpowiedniej formy. Rola wydawcy, typografa, artysty
i technologii w pracy nad książką

Proponowane zagadnienia:
- teoretyczne podstawy edytorstwa; zakres, metodologia i możliwości poznawcze;
- zasady współpracy grafika i wydawcy;
- typografia i grafika książki, ich rola w procesie komunikacji, dokonania wybitnych typografów;
- tendencje w projektowaniu książki w latach 1945–2011; wpływ przemian technologicznych;
- projektowanie książki – metody i programy nauczania w Polsce i za granicą;
- nowoczesne oprogramowanie w pracy wydawcy; platformy wydawnicze;
e-booki; formaty plików, zabezpieczenia, zarządzanie zasobami cyfrowymi, e-czytniki; zagadnienia prawne;
- kształt książki a oczekiwania i potrzeby odbiorcy.

Termin zgłasznia referatów z abstraktem: 15 czerwca 2011
Ogłoszenie listy zaaprobowanych referatów: 30 czerwca 2011
Potwierdzenie udziału w konferencji: 1 września 2011
Termin wniesienia opłaty konferencyjnej: 10 października 2011
Otwarcie konferencji: 23 listopada 2011
Zamknięcie konferencji: 25 listopada 2011
Kontakt: Ewa Repucho, ewa_repucho@ibi.uni.wroc.pl,
tel. (48) 512 386 052

Organizator:
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UWr
www: www.ibi.uni.wroc.pl

Wsparcie

Piszemy o sztuce.
Jeśli chcesz, możesz postawić nam kawę, byśmy mogli dalej to robić.

Partnerzy serwisu

  • Galeria 81 stopni