Energia i ciepło

Energa

Zadanie

Stworzenie nowej marki na rynku energetycznym. Opracowanie strategii marki, rekomendacja nazwy, kreacja znaku i opracowanie systemu identyfikacji wizualnej.

Energa

Założenia

Marka Koncernu ma odróżniać się na tle konkurencji, wskazywać na takie cechy jak niezawodność, nowoczesność, szeroki zasięg, ekologiczny charakter.

Energa

Rozwiązanie

Prace rozpoczęły się opracowaniem strategii marki, poprzedzonym audytem rynku energetycznego oraz audytem przedsiębiorstw wchodzących w skład Koncernu. Zebrane analizy, informacje i wnioski pozwoliły stworzyć strategię marki, zarekomendować nazwę oraz zaprojektować nowy znak graficzny. Ostateczna akceptacja propozycji nazwy i znaku firmowego poparta była rynkowymi badaniami preferencji, przeprowadzonymi wśród klientów Koncernu.

Koncepcja znaku ENERGA przedstawia uproszczoną, dynamiczną formę globu, wpasowaną w logotyp, podkreślający globalny charakter organizacji stanowiącej most przesyłowy energii między wschodem a zachodem, północą a południem. W celu wyróżnienia się na tle branży energetycznej zaproponowano wykorzystanie koloru pomarańczowego sugerującego dynamikę, nowoczesność, energię, ciepło oraz koloru zielonego wskazującego na ekologiczny charakter przedsięwzięcia, kojarzącego się również z bezpieczeństwem i zaufaniem.

Energa

Końcowym efektem prac jest Księga Identyfikacji Wizualnej Marki ENERGA zawierająca wytyczne projektowe akcydensów, nośników promocji, ubioru pracowników, a także oznakowania zewnętrznego i wewnętrznego Centrali Koncernu.

Czarny Tulipan

Czarny tulipan to w świecie kwiatów ideał piękna i doskonałości. To o nim marzyli Holendrzy, kiedy w czasach "tulipanowej gorączki" XVII wieku, starali się wyhodować czarne kwiaty, a ich cebulki osiągały astronomiczne ceny. Niestety przez setki lat nikt nie sprostał temu zadaniu. Dopiero na początku XXI wieku pewien ogrodnik spod Słupska wyhodował odmianę tulipana, która w Holandii została sklasyfikowana jako czarna i otrzymała nazwę "Queen of the Night". W rzeczywistości, czarny tulipan, kiedy mu się bliżej przyjrzymy jest ciemnopurpurowy, ale absorbując światło dąży do doskonałości. Podobnie jest z naszym Czarnym Tulipanem, który wraz ze swoimi klientami, korzystając z wiedzy na temat budowania wizerunku, dąży do stworzenia idealnych i doskonałych marek. Tak jak czarny tulipan jest najbardziej rozpoznawalnym i zapamiętywanym wśród tulipanów, kreacje naszego Czarnego Tulipana są rozpoznawalne i wyróżniają się na rynku.

Strona internetowa: www.czarnytulipan.pl.

 

Materiał pierwotnie opublikowany w serwisie signs.pl udostepniony Graffusowi dzięki uprzejmości redakcji.

Partnerzy serwisu

  • Galeria 81 stopni