Klasyczna i elegancka

Capital Fields to firma inwestycyjna, specjalizująca się w projektach przekształcania gruntów rolnych w grunty gotowe pod budowę obiektów komercyjnych i mieszkaniowych. Kieruje swoją ofertę do inwestorów zagranicznych. Firma stworzona i zarządzana przez zespół ekspertów, którzy stanowią doświadczoną grupę osób o ujawnionych kwalifikacjach i dorobku zawodowym, zarządzających inwestycjami o wartości aktywów przekraczających 50 mln USD. Założyciele Firmy zwrócili się do Whizbrand z prośbą o wsparcie w zdefiniowaniu wizerunku i wprowadzeniu oferty firmy na rynek.

Capital Fields, Whizbrand Group

Wyzwanie

Prowadzenie działalności w obszarze inwestycyjnym wymaga szczególnej wiarygodności i transparentności. Wizerunek marki musi budzić zaufanie, świadczyć o kompetencjach i dojrzałości.

Podstawowym wyzwaniem okazało się takie zdefiniowanie wizerunku marki, aby przy spełnieniu w/w cech, miała w sobie jednocześnie element świeżości, nowoczesności i wyróżnialności, a przy tym była przenaszalna na różna rynki geograficzne. Krytycznym ograniczeniem i założeniem przy tworzeniu nazwy była dostępność domeny podstawowej z rozszerzeniem .com.

Capital Fields, Whizbrand Group

Rozwiązania i efekty

W ramach współpracy warsztatowej Whizbrand wspomógł Klienta w wypracowaniu strategicznych założeń pozycjonowania marketingowego, a następnie doprowadził do stworzenia i opracowania całościowego wizerunku marki.

Zaproponowaliśmy dla przedsięwzięcia nazwę Capital Fields, wspartą hasłem New Investment Horizons, niosącym w sobie ideę nowoczesnego biznesu, otwartości w myśleniu i atrakcyjnych perspektyw. W połączeniu z nową nazwą firmy wskazuje ono jednoznacznie na kluczową kompetencję i obszar działania związany z gruntami inwestycyjnymi.

Pozytywna energia tego znaku dobrze oddaje nowoczesny charakter marki oraz jej działania biznesowe. Z drugiej strony klasyczna, elegancka kolorystyka marki wspiera jej profesjonalny charakter biznesowy.

W dalszym etapie zaprojektowaliśmy graficzny znak marki, styl, kolorystykę i wytyczne systemu identyfikacji wizualnej, a wreszcie projekty ustalonych akcydensów. Ikona marki jest połączeniem wizerunku falujących zbożem łanów pól oraz dynamicznego żagla rozpiętego na wietrze. Pozytywna energia tego znaku dobrze oddaje nowoczesny charakter marki oraz jej działania biznesowe. Z drugiej strony klasyczna, elegancka kolorystka marki wspiera jej profesjonalny charakter biznesowy. Kolor złoty godła nawiązuje do metali szlachetnych i prestiżu łączonego z działalnością inwestycyjną.
W ramach współpracy Whizbrand stworzył także layouty korporacyjnego serwisu internetowego oraz dedykowaną stylistykę graficzną materiałów ofertowych.

Capital Fields, Whizbrand Group

Whizbrand zadaje dobre, trudne pytania, wspiera w podjęciu decyzji, a potem przekłada strategiczne ustalenia na wysokiej jakości materiały graficzne. Zaangażowaliśmy Zespół Whizbrand do stworzenia marketingowej i graficznej oprawy dla koncepcji nowego biznesu. W czasie kilku tygodni wytężonej pracy powstała marka Capital Fields, która firmuje nasze nowe przedsięwzięcie.
Kuba Karliński, Managing Partner, Capital Fields

Capital Fields, Whizbrand Group

Whizbrand Group

Whizbrand Group

Whizbrand oferuje pełen zakres usług marketingowych, od strategii i planowania po egzekucję media planów. Funkcjonowanie w ramach grupy kilku specjalistycznych jednostek, pozwala nam świadczyć najwyższą jakość usług i dostarczać skuteczne rozwiązania w odpowiedzi na bieżące zapotrzebowanie naszych Klientów. Organizacja i podział kompetencji w ramach grupy pozwala nam działać szybko, efektywnie i optymalnie kosztowo.

Strona internetowa: www.whizbrand.com.

Partnerzy serwisu

  • Kancelaria Adwokacka Szczepański
  • Galeria 81 stopni