Marka z innej perspektywy

Firmy, które od początku istnienia przywiązują dużą rolę do budowania marki to rzadkość. Insoft Consulting od 1997 roku starannie chroni, rozwija i traktuje markę jako jeden z najistotniejszych firmowych aktywów. To właśnie dlatego istotnym elementem procesu rebrandingu była dokładna analiza marki oraz podejmowanych dotychczas działań komunikacyjnych.

Jubileusz pretekstem zmian

W 2012 firma obchodziła jubileusz 10-lecia obecności na rynku. Był to więc znakomity moment aby podjąć wyzwanie kompleksowej analizy dotychczasowej sytuacji marki oraz przeprowadzić zmiany wizerunkowe.

Studium przypadku - Insoft Consulting, Studio Engram

Branding to proces

Budowanie marki jest zadaniem obliczonym na lata. Stworzenie wyrazistej marki na docelowym rynku wymaga czasu oraz podejmowania ciągłych i spójnych działań. Pierwszym etapem procesu rebrandingu była więc analiza historii, otoczenia firmy (klientów, partnerów, konkurencji) oraz oferowanych produktów i usług.

W 2012 roku, na przełomie kilku miesięcy, przeprowadziliśmy również wywiady zogniskowane oraz ankiety online aby spojrzeć na markę okiem jej interesariuszy. Badania objęły członków zarządu, pracowników niższego szczebla oraz klientów firmy.

Studium przypadku - Insoft Consulting, Studio Engram

W trakcie analiz i badań odkryliśmy wiele istotnych kwestii. Zauważyliśmy m.in. że dotychczasowy przekaz marki nie posiada jednej spójnej idei przewodniej oraz to, że żadna z marek konkurencyjnych nie przywiązuje dużej roli do prezentowania wdrożeń. Naszej uwadze nie uszły także pewne niespójności w komunikacji. Na podstawie analiz uznaliśmy, że należy w większym stopniu eksponować markę Insoft Consulting. Co więcej, stosowanie ponad 7 krojów pisma czy niespójnych z linią wizualną elementów graficznych zaburzały percepcję marki.

Marka z charakterem

Na podstawie kilkumiesięcznych prac naszego zespołu oraz przedstawicieli firmy Insoft Consulting określiliśmy wspólnie nową tożsamość firmy. Składają się na nią wybrane na drodze konsultacji z pracownikami wartości marki, budujące kulturę organizacji i pozwalające określić jej charakter. Zmiany dotknęły również pozycjonowania marki.

Sformułowane zostały misja i wizja firmy. Obrano także kierunki strategiczne komunikacji marki. Główny nacisk położono na efektywność relacji z klientami oraz budowanie i podtrzymywanie z nimi stałego kontaktu.

Wyznacznikiem dobrej strategii nie powinna być jej obszerność. Ważne aby była użyteczna np. poprzez wyznaczenie zadań na przyszłość. Opracowaliśmy szereg celów do realizacji, zwróciliśmy m.in. uwagę na sformułowanie i wdrożenie polityki sponsoringu, wytycznych odnośnie spójności werbalnej czy większą ekspozycję case-study. Zadania mające usprawnić komunikację marki dotyczyły także wdrożenia identyfikacji wizualnej spójnej z nowym kierunkiem strategicznym.

Studium przypadku - Insoft Consulting, Studio Engram

Identyfikacja wizualna

Znając kierunki rozwoju firmy oraz jej nowe pozycjonowanie przystąpiliśmy do etapu kreacji. Razem z klientem podeszliśmy do niego bardzo szeroko. Zmianom uległy wszystkie dotychczas stosowane nośniki marki. Co więcej stworzyliśmy kilkanaście całkowicie nowych materiałów wchodzących w skład identyfikacji wizualnej.

Studium przypadku - Insoft Consulting, Studio Engram

Finalne projekty, które zostają przedstawione klientowi wynikają zawsze z długich prac. Eksplorujemy pomysły, przelewamy je na papier, tworzymy wstępne projekty i zderzamy je z rzeczywistością. Te które spełniają nasze założenia i kryteria przechodzą do dalszej realizacji.

Nowa marka lepiej oddaje naszą obecną skalę i ambicje.
Katarzyna Jagodzińska, koordynator zespołu marketingu

W toku prac przedstawione zostały różne warianty zmian, od rewolucyjnych po ewolucyjne. Ostatecznie wybór padł na lifting znaku firmowego. Jego głównym celem było usunięcie wad projektowych, jak np. horyzontalne ułożenie logo.

Marka Insoft Consulting miała kojarzyć się z bezpieczeństwem, kompetencjami oraz biznesem. Jednocześnie zależało nam na ukazaniu jej ludzkiego charakteru. Taki „look and feel" marki buduje seria fotografii przedstawiających prawdziwych pracowników firmy. Autentyczność zdjęć podkreśla pożądane cechy i wartości.

Studium przypadku - Insoft Consulting, Studio Engram

Wartościowa marka

Marka Insoft Consulting to sześć wartości, w które organizacja wierzy i stara się realizować. Wspólnie z klientem je wytypowaliśmy, przedstawiliśmy w formie symboli i wykorzystaliśmy w identyfikacji wizualnej.

Studium przypadku - Insoft Consulting, Studio Engram

Na froncie wielu materiałów zostały umieszczone piktogramy informujące o tym, co jest ważne dla marki. Każda z ikon ma wpisane w swój kształt znak fundamentu, podobny do litery "L", który występuje w logotypie Insoft Consulting.

Siła prostoty

Zaprojektowane elementy identyfikacji wizualnej Insoft Consulting odzwierciedlają mocno biznesowy charakter marki. Paletę kolorystyczną ograniczyliśmy do tej, która występuje w logotypie, dzięki czemu uniknęliśmy zbędnego bałaganu w oznaczaniu poszczególnych informacji.

Kompozycja wszystkich nośników od początku zakładała minimalizm. Linia graficzna opiera się na stosowaniu logo, zdjęć oraz zielono-szarych pasków w wyznaczonym miejscu. Ważą rolę odgrywa także hasło oraz ikony, które eksponowane są na wielu materiałach.

Powstała także nowa strona internetowa Insoft Consulting, blog firmowy służący do komunikacji z klientami oraz szablon newslettera korporacyjnego, który wspomaga kontakt z pracownikami.

Studium przypadku - Insoft Consulting, Studio Engram

Standaryzacja identyfikacji

Istotnym aspektem rebrandingu marki Insoft Consulting było stworzenie księgi marki. To dokument, który nie tylko dostarcza informacji na temat prawidłowego wykorzystywania poszczególnych elementów identyfikacji ale jest także kompendium wiedzy na temat marki, jej tożsamości oraz osobowości.

Studium przypadku - Insoft Consulting, Studio Engram

Współpraca z klientem obejmowała także przygotowanie oznakowania siedziby firmy. Kilkupiętrowy biurowiec został wyposażony w system informacji wizualnej zgodny z nową linią graficzną. Przygotowaliśmy m.in. projekty tablic kierunkowych, oznakowanie poszczególnych pomieszczeń, etykiety z numeracją pokoi oraz inne tablice wewnątrz i na zewnątrz budynku.

Studium przypadku - Insoft Consulting, Studio Engram

Studio Engram

Engram

Naszym celem jest odnalezienie tego, co jest ważne i wyjątkowe dla danej marki. Dzięki wyeliminowaniu bałaganu i przypadkowości w jej sposobie komunikacji, jesteśmy w stanie skonstruować przekaz, który przyciąga i angażuje odbiorców.

Za nazwę przyjęliśmy termin „engram” oznaczający trwały ślad pozostawiony w pamięci przez konkretne wydarzenie lub przeżycie. Ta idea stanowi dla nas fundament działalności. Poprzez naszą pracę chcemy tworzyć marki, które będą nie tylko atrakcyjne wizualnie, ale będą też zawierały sugestywny przekaz.

Strona internetowa: www.studioengram.pl.

Partnerzy serwisu

  • Galeria 81 stopni