Moc i bogactwo

Magmillon jest nową firmą na rynku inwestycyjnym, stworzoną przez specjalistów z wieloletnim doświadczeniem, powiązanych także z marką Capital Fields. W swojej ofercie Magmillon ma szereg nowoczesnych, niespekulacyjnych produktów inwestycyjnych, bazujących na inteligentnym podwyższaniu wartości aktywów.
Przyjęta strategia inwestycyjna pozwala zamożnym klientom lokować środki w unikalne przedsięwzięcia, oparte m.in. o nieszablonowe produkty z rynku nieruchomości, oferujące ponadprzeciętne zyski i nieobarczone zbędnym ryzykiem.

Whizbrand został poproszony o wsparcie powstania marki, opracowanie jej wizerunku i stworzenie identyfikacji wizualnej.

Wyzwanie

Współpraca inwestycyjna wymaga nawiązania z klientami relacji opartych na zaufaniu, doświadczeniu i stabilności. Każda nowa marka wchodząca na rynek ma w tym zakresie szczególne wyzwania.
W tym przypadku, zależało nam dodatkowo na twórczym podejściu do funkcjonujących kanonów i klisz stosowanych w strategiach komunikacyjnych firm z obszaru finansowego.

Magmillon - logo, Studium przypadku, Whizbrand

Nowa marka w naszych założeniach miała być nie tylko klasyczna, elegancka i budząca zaufanie, ale jednocześnie dynamiczna, z wizją i bez kompleksów. Źródłem sukcesów w przypadku oferty firmy jest przede wszystkim umiejętność perspektywicznego myślenia oraz inteligentnie wykonana praca na specjalnie wyselekcjonowanych aktywach. Zależało nam na tym, aby marka oddawała ten dynamizm i strategiczne myślenie.
Także przy tworzeniu koncepcji nazw, kluczowym założeniem było odejście od stereotypowych słów funkcjonujących w branży inwestycyjnej.

W związku z planami rozszerzenia w przyszłości działalności firmy na rynki zagraniczne, przyjęliśmy dodatkowe wytyczne dot. zarówno konstrukcji nazwy jak i fonetyki oraz dostępności domeny z rozszerzeniem .com.

Rozwiązania i efekty

W ramach konsultacji strategicznych w pierwszym etapie Whizbrand pomógł wykrystalizować kluczowe elementy pozycjonowania marki. Następnie, na bazie wypracowanych założeń, uruchomiliśmy wielostopniowy proces kreatywny, związany ze stworzeniem nazwy, a także opracowaniem znaku, identyfikacji wizualnej i elementów komunikacji nowej marki.

Magmillon - akcydensy, Studium przypadku, Whizbrand

Wybraliśmy dla nowego podmiotu nazwę Magmillon, która doskonale oddaje zarówno założenia biznesowe jak i „gut feeling” marki [tj. wewnętrzne odczucie emocjonalne odnośnie firmy].
Nazwa Magmillon nawiązuje w swym źródle do magmy [moc], miliona [bogactwo] i maga [nadprzyrodzone umiejętności]. Kojarzy się z energią odkrywczą Magellana, a także z królewskim dostojeństwem i powagą.
Polegaliśmy na brzmieniu i emocji, aby stworzyć słowo, które z czasem nabierze tożsamości i pełnego znaczenia wraz z rozwojem firmy.

Ikona marki w postaci dwóch końskich głów przywodzi na myśl wizerunek skoczka szachowego i nawiązuje do strategii oraz przemyślanych inwestycji. Jednocześnie, konie kojarzą się z dynamizmem, ciężką pracą, triumfem i majestatem. Potrafią współpracować, łącząc się w stada, by czerpać z nich siłę i bezpieczeństwo, ale pozostają przy tym wolne i niezależne. Konstrukcja ikony z dwoma końskimi profilami zwróconymi w przeciwnych kierunkach przywodzi na myśl wzór pieczęci odciskanych na sztabkach złota.

Magmillon - internet, Studium przypadku, Whizbrand

W zakresie kolorystyki postawiliśmy na klasyczny zestaw złota, czerni i bieli, nawiązując do marki Capital Fields. Dzięki temu zabiegowi stworzyliśmy możliwości wspierania się wzajemnie przez oba podmioty i spójnego funkcjonowania w ramach taktycznych potrzeb.
W kolejnych etapach opracowaliśmy dodatkowo grafikę serwisu WWW spójną z założeniami identyfikacji, a także zaprojektowaliśmy materiały wspierające wprowadzenie na rynek konkretnych produktów inwestycyjnych pod marką Magmillon.

Whizbrand

Whizbrand Group

Whizbrand oferuje pełen zakres usług marketingowych, od strategii i planowania po egzekucję media planów. Funkcjonowanie w ramach grupy kilku specjalistycznych jednostek, pozwala nam świadczyć najwyższą jakość usług i dostarczać skuteczne rozwiązania w odpowiedzi na bieżące zapotrzebowanie naszych Klientów. Organizacja i podział kompetencji w ramach grupy pozwala nam działać szybko, efektywnie i optymalnie kosztowo.

Strona internetowa: www.whizbrand.com.

Partnerzy serwisu

  • Galeria 81 stopni