W Głębi

  • Malarstwo
  • Warszawa

Wystawa czworga twórców w ramach projektu W Głębi jest prezentacją czterech różnych postaw artystycznych wobec natury.
Punktem stycznym jest kontemplacyjne podejście do tematu. Na wystawie nie zobaczymy pejzaży. Formy abstrakcyjne i fragmenty rzeczywistości zostają wyizolowane z otoczenia i poddane głębokiej malarskiej analizie. Analiza ta prowadzi z jednej strony do symplifikacji i syntezy form, zredukowanych do płaszczyzn koloru (Karolina Jarosławska, Krzysztof Bartnik), ale też staje się pretekstem do przedstawienia rzeczywistych struktur w sposób skrupulatny i realistyczny (Klaudia Ka), a również prowadzi do rozważań nad istotą rzeczy, ich powstawaniem i rozpadem (Chris Hernandez).

W Głębi - Karolina Jarosławska / Klaudia Ka / Krzysztof Bartnik / Chris Hernandez
Karolina Jarosławska

Kiedy i gdzie?

19.09.2015
otwarcie wystawy

Centrum Praskie Koneser, Budynek Rektyfikacji
Ząbkowska 27/31, Warszawa
12.00-21.00, 18.00 spotkanie z twórcami

20.09 - 27.11.2015

Galeria 81 Stopni
Kłopotowskiego 38 lok.5, Warszawa

Graffus jest patronem medialnym wydarzenia.

Karolina Jarosławska

Urodzona w 1977 r. w Białymstoku. W 2001 r. ukończyła Uniwersytet Gdański, w 2007 r. Akademię Sztuk Pięknych w Gdańsku, malarka.
Jej prace były wystawiane m.in. w Galerii Elektor w Warszawie, Otwartej Pracowni w Krakowie, Nadbałtyckim Centrum Kultury w Gdańsku, galerii im. Biegasa w Ciechanowie. Od 2008 r. współtworzyła grupę Painthouse, z którą w 2010 r. założyła Stowarzyszenie Hokuspokus. Wraz z innymi artystami bierze udział w wystawach, organizuje imprezy artystyczne, wernisaże, prowadzi działalność edukacyjną.

Klaudia Ka

Malarka urodzona w 1984 roku w Warszawie gdzie mieszka i pracuje. Uzyskała dyplom z wyróżnieniem na Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie w 2008 roku. Stypendystka EAS i MEN. W latach 2008-2014 wzięła udział w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych. W 2015 roku brała udział w rezydencji artystycznej w Indiach i festiwalu KUNST OFFEN w Niemczech. Jej prace znajdują się w prywatnych kolekcjach w Europie i USA. Poza malarstwem zajmuje się grafiką i animacją, a wraz ze Stowarzyszeniem Hokuspokus organizacją wydarzeń kulturalnych.

Krzysztof Bartnik

Urodzony w 1964 roku. Studia na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Przewód kwalifikacyjny I i II stopnia w dziedzinie sztuk plastycznych (dyscyplina malarstwo) w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Od 1989 roku pracuje na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Obecnie na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Malarstwa II Instytutu Sztuk Pięknych Wydziału Artystycznego. Zrzeszony w Związku Polskich Artystów Plastyków. Swoją twórczość prezentował w 27. wystawach indywidualnych i około 50. prezentacjach zbiorowych. Uczestniczył w wielu plenerach i sympozjach artystycznych w kraju i za granicą. Był kuratorem szeregu wystaw w lubelskim środowisku artystycznym.

Chris Hernandez

Urodzony 1974 r. w San Antonio w stanie Texas w USA. Dyplom na Teksańskim Uniwersytecie Stanowym (Southwest Texas State University).
Absolwent metaloplastyki oraz malarstwa. Przez następne kilka lat Chris mieszkał w Austin w stanie Texas. W tym czasie rozbudowywał swoje portfolio i doprecyzowywał styl artystyczny oraz tematykę prac. Z biegiem lat przyjął bardziej narracyjną stylistykę w obrazach, za główny tematy obierając geografię, entropię, konstrukcję i dekonstrukcję.

Wsparcie

Piszemy o sztuce.
Jeśli chcesz, możesz postawić nam kawę, byśmy mogli dalej to robić.

Partnerzy serwisu

  • Kancelaria Adwokacka Szczepański
  • Galeria 81 stopni