Wielkie dramaty, wielkie plakaty

  • Plakat
  • Warszawa

Plakat teatralny w naszym kraju ma bogatą tradycję. Od prostych druków reklamowych ewoluował do rangi dzieła sztuki wystawianego przez galerie i muzea. Począwszy od afisza Stanisława Wyspiańskiego Wnętrze do spektaklu Maurycego Maeterlincka towarzyszył najważniejszym sztukom wystawianym na polskich scenach. Ma on za zadanie nie tylko informować o spektaklu ale także interpretować, komentować i dopowiadać jego treść oraz zachować pamięć o przedstawieniach.

Przełom przyniosły lata 60 i artyści Polskiej Szkoły Plakatu, którzy w dziedzinie plakatu teatralnego osiągnęli największe sukcesy. Ich dzieła cechowała aluzyjność, lapidarność i ironia. Chociaż były bardzo zróżnicowane stylistycznie miały też wspólne cechy jak malarski charakter czy oryginalne wykorzystanie liternictwa oraz wpłynęły na sztukę plakatową późniejszych czasów.

Wielkie dramaty, wielkie plakaty

Plakat teatralny jest jednym z najbardziej prestiżowych gatunków, ze względu na swobodę opracowania tematu, będącą subiektywnym spojrzeniem artysty na daną sztukę. Jest to jedna z niewielu dziedzin, która nie uległa z czasem komercjalizacji, nie powtarza schematów a zachowuje swój artystyczny charakter dobrze korespondujący z magią sztuki teatralnej. Artyści zawsze chętnie podejmowali współpracę z teatrami, która dawała im możliwość twórczego działania i stałe zlecenia. Największe Teatry jak Teatr Narodowy czy Dramatyczny w Warszawie były dobrymi mecenasami ich sztuki a praca dla nich nobilitowała twórców.

Wśród prezentowanych na wystawie prac będzie można obejrzeć znane plakaty teatralne do wielkich dramatów, między innymi Wozzeck Jana Lenicy, Borys Godunow Jerzego Czerniawskiego, Pirandello Jana Młodożeńca, Rigoletto Rafała Olbińskiego, Tango Andrzeja Pągowskiego, Kochanek lekki ból Franciszka Starowieyskiego, Opera za 3 grosze Rosława Szaybo, Król Roger Waldemara Świerzego, Wesele Macieja Urbańca czy Caligula Wiesława Wałkuskiego.

Kiedy i gdzie?

03.09 - 29.09.2013

Galeria Grafiki i Plakatu
ul. Hoża 40
00-516 Warszawa

Wstęp wolny.

Organizator

Galeria Grafiki i Plakatu
ul. Hoża 40, 00-516 Warszawa
www.galeriagrafikiiplakatu.pl

Artyści

Autorzy biorący udział w wystawie: Jan Jaromir Aleksiun, Roman Cieślewicz, Jerzy Czerniawski, Edward Dwurnik, Mieczysław Górowski, Jan Młodożeniec, Mieczysław Górowski, Jan Lenica, Jan Młodożeniec, Rafał Olbiński, Andrzej Pągowski, Wiktor Sadowski, Jan Sawka, Franciszek Starowieyski, Rosław Szaybo, Waldemar Świerzy, Henryk Tomaszewski, Roland Topor, Maciej Urbaniec, Wiesław Wałkuski.

Wsparcie

Piszemy o sztuce.
Jeśli chcesz, możesz postawić nam kawę, byśmy mogli dalej to robić.

Partnerzy serwisu

  • Galeria 81 stopni