BargeWork

  • Architektura
  • Internet

Ideą projektu BARGEWORK® – BIURO NA WODZIE jest przywrócenie ludziom możliwości pracy i tworzenia w ekologicznym, możliwie jak najbardziej zbliżonym do natury środowisku.

Projektowany budynek BIURA NA WODZIE z założenia ma być energooszczędny i ekologiczny.

Bargework - konkurs na projekt wnętrza biura na wodzie

Dla kogo?

Konkurs ma charakter ogólnopolski. Konkurs jest bezpłatny, otwarty i jednoetapowy.
Uczestnikiem może stać się wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i posiadająca miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Prace konkursowe mogą być realizowane indywidualnie i w zespołach.
Jeden uczestnik może wysłać dowolną ilość projektów.

Zadanie konkursowe

Celem obecnego etapu konkursu jest zaprojektowanie użytkowego wnętrza bryły pierwszego w Polsce budynku biurowego w całości usytuowanego na wodzie.
Szczegółowe wytyczne opisane są w regulaminie.

Nagrody

Zwycięski projekt zostanie nagrodzony kwotą w wysokości 20 000 PLN.
Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania dodatkowych wyróżnień dla innych uczestników.

Wartością pozamaterialną jest upublicznienie nazwiska autorów nagrodzonych oraz zwycięskiego projektu oraz upublicznienie nazwisk autorów projektów wyróżnionych poprzez publikację na stronie www.bargework.com.

Terminy

Prace konkursowe należy przesłać wyłącznie za pomocą formularza na stronie www.bargework.com.
Prace konkursowe należy przesyłać do 5 maja 2015 do godziny 23.59.

Regulamin

Regulamin konkursu znajduje się na stronie: BARGEWORK konkurs na wnetrze.

Organizator

Organizatorem konkursu jest firma Aveex Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie.
www.aveex.com

Strona konkursu: bargework.com

Wsparcie

Piszemy o sztuce.
Jeśli chcesz, możesz postawić nam kawę, byśmy mogli dalej to robić.

Partnerzy serwisu

  • Galeria 81 stopni